Ana Sayfa Blog

İsteğe Bağlı Sigorta Primi 2021

0

İsteğe Bağlı Sigorta Primi 2021 yılında değişiklik göstermiştir.

Bu yazımızda isteğe bağlı sigortaya başvurmak isteyenlerin izleyecekleri yolu, isteğe bağlı sigorta priminin nasıl iptal edilebileceğini ve İsteğe Bağlı Sigorta Ne Kadar sorusunun cevabını vereceğiz.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu

isteğe bağlı
isteğe bağlı

1- Daha önce herhangi bir şekilde isteğe bağlı sigortaya başvurmamış olan kişiler, resimde görülen formu alıp en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine giderek ya da bir nüshası www.sgk.gov.tr adresinde formlar/dilekçeler kısmında bulunan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi”ni indirerek başvuru yapabilirler.

2- İsteğe bağlı sigorta başvurusu bağlı bulunulan SGM’ye yapılır.

3-İsteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe Bağlı Sigorta Nasıl İptal Olur?

 • İsteğe bağlı sigortalılığını iptal etmek isteyenler, SGK’ya iptal dilekçesi vermelidir. Bu dilekçe Sosyal Güvenlik Kurumuna ulaştığı tarihten önceki primi ödenmiş ayın sonu itibariyle sona erer.
 • Sona erdirme talebinde bulunanların yazılı talep tarihi itibariyle prim borcu bulunmuyorsa talep tarihi itibariyle sona erer.
 • Aylık talebinde bulunan sigortalıların, aylık almaya hak kazanmış olmak şartıyla tahsis talep tarihinden itibaren sona erer.
 • Sigortalının ölümü halinde prim borcu bulunmuyorsa ölüm tarihinden itibaren sona erer.
 • Bir işverene bağlı yani SSK’lı olarak ya da 4/C’li Devlet memuru olarak çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce sona erer.
 • İş yeri açıldığı tarihten itibaren yani Bağ-Kur’lu olarak çalışmaya başladığı tarihten itibaren sona erer.
 • İkametin yurt dışına taşınması halinde isteğe bağlı sigorta sona erer. Ancak, kişi isteğe bağlı sigortasını iptal etmek istemiyorsa, yurt dışında çalışmaya başladığı zamana kadar isteğe bağlı sigortalılığı iptal edilmez.

12 ay boyunca prim ödemesi olmayanların İsteğe bağlı sigortalılığı iptal olur.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi 2021

İsteğe bağlı sigorta kişilerin kendi belirleyecekleri rakamın yüzde 32’sidir.

Örneğin; kişi 5000 TL bildirmek istiyorsa, isteğe bağlı sigorta primi 1.600 TL olacaktır.

2021 yılı Ocak ayından 2022 yılı Ocak ayına kadar, Ödenebilecek en az prim: 3.577,50 TL x %32= 1.144,8 TL’dir.

Ödenebilecek en fazla prim: 26.831,25 TL x %32= 8.586 TL’dir.

NOT: İsteğe Bağlı Sigorta Primi 2021 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

7252 Sayılı Kanun Prim Teşviki

0

7252 sayılı yeni yürürlüğe giren Kanun ile birlikte kısa çalışma ödeneğine başvuran ve pandemi ücretsiz izin kullanan iş yerleri için yeni bir SGK prim teşviki uygulanmaya başlanacaktır. Bu Kanun maddesine göre;

GEÇİCİ MADDE 26 Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.”

7252 Sayılı Kanun Prim Teşviki Prim Teşviki Şartları

Kısa çalışma ödeneğine başvuran işverenler için gerekli şartlar şunlardır;

 • 01.07.2020 tarihinden önce KÇÖ’ya başvurmuş olmalıdır.
 • KÇÖ’den yararlanan sigortalılardan dolayı yararlanılır.
 • İşyerindeki kısa çalışma süresi sona ermiş olmalıdır.

b) Pandemi Ücretsiz İzine başvuran işverenler için gerekli şartlar şunlardır;

 • 01.07.2020 tarihinden önce Pandemi ücretsiz izine başvurulmuş olmalıdır.
 • Pandemi ücretsiz izinden yararlanan sigortalılardan dolayı yararlanılacaktır.
 • İşyerindeki pandemi ücretsiz izin süresi sona ermiş olmalıdır.

Kısa çalışmanın sona erdirildiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle verilecektir.

Her bir ay için sağlanacak teşvik, sigortalının Pandemi ücretsiz izin aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

c) Genel Şartlar

Özel sektör işverenleri yararlanabilecektir.

Teşvikin yararlanma süresi 31.12.2020 tarihini geçmeyecektir.

Teşvik tutarı, prime esas kazanç (PEK) alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadardır.

Teşvik tutarı, işverenlerin SGK’ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilecektir.

KÇÖ ve Pandemi Ücretsiz İzin Prim Teşviki, Kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren  3 ay süreyle verilecektir.

Her bir ay için sağlanacak teşvik, sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

NOT: 7252 Sayılı Kanun Prim Teşviki Prim Teşviki konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

Çalışma İzni Harç Tutarları 2020

0

Çalışma İzni Harç Tutarları 2020 yılı itibariyle değişmiştir.

Çalışma İzni Harç Tutarları 2020

2020 yılı Çalışma İzni Harç tutarları 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ile Değerli Kağıt Bedeli ise; 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Muhasebat Genel Müdürlüğü (Sıra No: 64)  Değerli Kağıtlar Genel Tebliği”  ile belirlenmiş olup, yeni rakamlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

blank
HARÇ TUTARLARI

  Not: Bir yıldan fazla süreli çalışma izinlerinde her yıl için 932,90 TL harç alınır.

 

Banka Şubeleri

Yabancıların çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli için yatırılması gereken tutarlar aşağıdaki banka şubelerine yatırılacaktır.

Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir. 

Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda; 

– Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba, 

– Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ait. Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar: 

– T.C. Ziraat Bankası 

– T. Vakıflar Bankası

– T. Halk Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Yapılan ödemeye ilişkin Harç makbuzu Bakanlığımıza ibraz edilmeyecektir.

Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istenilen harç ve değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır. 

NOT: Çalışma İzni Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

NOT: Çalışma İzni Harç Tutarları ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

Çalışma İzni Nasıl Alınır

0

Bu yazımızda Çalışma İzni Nasıl Alınır sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Çalışma izinleri ile ilgili tarafımıza sorulan ilk soru genellikle, işe girmek isteyen yabancının kendi kendine çalışma iznine başvurup başvurmayacağı ile ilgilidir. Yabancılar ve işverenler tarafından Çalışma izni başvuru koşullarının oturma/ikamet izni başvuru usülleri ile benzer olacağı düşünülmektedir. Bizim de bu soruya verdiğimiz net yanıt ise, yabancının çalışma izni başvurusunun kendisi tarafından değil, işe gireceği iş yerinin işvereni tarafından yapılması gerektiğidir.

Yani bir yabancı, işveren olmaksızın kendi başına çalışma izni başvurusunda bulunamaz.

Çalışma İzni Nasıl Alınır

Yurt Dışından Yapılacak Başvurular

Çalışma izni başvurularının iki yönteminden biri olan yurt dışından başvuru yapmanın belirli şartları vardır. Çalıştırılmak istenen yabancı, ülkemize intikal etmediyse ve ülkemize gelmeden çalışma izni başvuru yapılmak isteniyorsa yurt dışından başvuru yöntemi ile başvurulmalıdır.

 • Yabancılar, hangi ülke vatandaşı ise o ülkedeki T.C temsilciliklerine giderler.
 • Temsilcilikler çalışma izni taleplerini ivedilikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletirler.
 • Yabancının; temsilciliğe başvurduğu tarihten itibaren 10 gün içinde, işverenin başvuruyu yapması ve istenilen belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerekir.
 • İşveren başvuruyu yaparken yurt dışından başvuru bölümünü işaretleyecektir. Bu durumda yabancıya konsoloslukta verilen 12 haneli kod o bölüme girilecektir. Kodun girilmesiyle yabancıya ait bilgiler otomatik olarak çıkacağından başvuru kolayca tamamlanabilir.

Yurt İçinden Yapılacak Başvurular

Ülkemize daha önce gelmiş ve oturma iznini daha öne almış yabancılar da çalışma izinlerine işverenleri aracılığıyla başvurabilir. Ancak yurt içinden başvuru yapmanın da belirli şartları vardır.

 • Yabancının en az 6 aylık oturma izni almış olması gerekmektedir. Ayrıca bu 6 aylık sürenin de bitmemiş olması gerekmektedir.
 • İşverenin başvuruyu yapması ve başvuruyu yapmasının ardından 6 iş günü içerisinde istenen belgeleri Bakanlığa göndermesi gerekmektedir. (Daha sonra yayınlanan bir duyuru ile Bakanlığa belge gönderme işlemi kaldırılmıştır.)
 • Süresi geçtikten sonra ulaştırılan belgeler Bakanlık tarafından dikkate alınmamaktadır.
 • İşverenin ya da yetkilendirdiği kişinin e- imzası bulunması gerekmektedir.

Yabancı işçilerin usulüne uygun başvuru yapmadan önce bu başvurunun kabul edilip edilmeyeceğini, Bakanlık tarafından düzenlenen ‘Başvuru Kabul Etme Kriterlerini‘ dikkatlice irdeleyerek anlamak mümkündür.

Yabancı işçilerin kabul edilme kriterleri ile ilgili yabancı işçi çalıştırma şartları başlıklı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bu noktada belirtilmesi gereken hususlardan bir diğeri ise, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriye’liler için de çalışma izni alınmalıdır. Ancak bu tür çalışma izni başvurularının kriterleri diğerlerinden farklıdır. Suriye’li işçi çalıştırma şartları ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

NOT: Çalışma İzni Alımları İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Çalışan Anneye Aylık 300 Avro Maaş Desteği

0

Çalışan Anneye Aylık 300 Avro Maaş Desteği 2020 yılında da devam etmektedir. Çalışmak ve işine geri dönmek isteyen anneler için Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliğinin finansman desteğiyle, aylık 300 avro Çalışan Anne Desteği sağlamaktadır. Özel gereksinimli çocuğu olan veya bekar annelere fazladan 50 avro ödenmektedir.

Bu Uygulamadan Yararlanma Şartları

Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten yararlanabilmeniz için;

• Öncelikle evinizde eğitimli bir bakıcı çalıştırmalısınız.
• Anne çalıştığı yerde 30 gün sigortalı bildirilmelidir.
• Yanınızda çalıştırdığınız çocuk bakıcısının ücretini, Halk Bankası hesabınızdan bakıcının hesabına takip eden ayda yatırmalısınız.
• Bakıcının 30 günlük sigortasını yaptırmalısınız.
• Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından zaman zaman ev ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretlerde çocuğunuza bize bildirdiğiniz bakıcı tarafından bakıldığının tespit edilmesi gerekmektedir.

 • Çocuğun 0-24 aylık olması gerekmektedir.
 • Annenin ikametinin İstanbul, Ankara veya İzmirde olması gerekmektedir.

Bakıcının Taşıması Gereken Şartlar

• Tam zamanlı çalışan sigortalı kadın olması,

• 18 yaşını doldurmuş olması,

• Anne ve çocukla aynı şehirde ikamet ediyor olması,

• Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması

• “0-36 aylık çocuk bakımı”nı kapsayan bir eğitim aldığını MEB, İŞKUR, MYK veya üniversitelerden onaylı sertifikayla belgelendirmesi ya da lise veya üniversitelerin ilgili bölümünden diplomayla belgelendirmesi gerekmektedir. Bakıcı, çocuğa kendi evinde de bakabilir.


Çalışan Anneye Aylık 300 Avro Maaş Desteği Başvuru Süreci Nasıl Olacak

Öncelikle ön kayıt yapılmalı. Bunun için de e devlet şifresi gerekmektedir.

Ön Kayıt için buraya tıklayabilirsiniz.

Ön kayıt yapmadan önce, sizin ve çocuğunuzun aynı adreste göründüğünüzden ve ikametgâhınızın başvuru yapacağınız ilde olduğundan emin olunuz. Sistem, sizden ön kayıt sırasında kesin kayıt randevusu oluşturmanızı isteyecektir, istemediyse “yedek listedesiniz” demektir. Bu durumdaki annelerimiz, daha sonra boşalan kontenjan olması durumunda, ilan ve SMS yoluyla bilgilendirilerek davet edilecek, sırayla ve kontenjanlar dahilinde kesin kayda alınabilecektir.

Daha sonra kesin kayıt işlemi yapılacaktır.

Kesin kayıt öncesi sigortalı olarak bir işverenin yanında çalışmaya başlamış olmanız şarttır.

Yani, çalışmaya başladığınıza dair işe giriş bildiriminizin, kesin kayıt randevu gününden en geç 1 gün önce, işvereniniz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmış olması gerekmektedir. Kesin kayıt için, size ön kayıt aşamasında bildirilen tarih ve saatte belirtilen adrese gelmeniz gerekmektedir.

Ofisimize geldiğiniz zaman öncelikle evraklarınız kontrol edilecek, daha sonra kesin kayıt için başvuru masalarına yönlendirileceksiniz. Randevunuza mazeretiniz olmaksızın zamanında gelmemeniz halinde kayıt hakkınız düşecektir.

Ancak, kesin kayıt tarihinde işsiz olmanız nedeniyle kesin kaydınızı yaptıramamanız durumunda yine de ofisle iletişime geçiniz. İlerleyen zamanlarda iş bulmanız halinde, Proje ofislerine dilekçe vererek durumunuzun yeniden değerlendirilmesini talep edebilirsiniz.

Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir

Kesin kayıt aşamasında;

• İmzalı Ön Kayıt Başvuru Formunuz
• Banka Muvafakat Formunuz
• Taahhütname,
• Siz ve çocuk bakıcınız tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Ek-9 Kayıt Formu
• Bakıcının 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan diploması veya MEB, İŞKUR, MYK ya da üniversitelerden onaylı sertifikası,
• Varsa çocuğunuzun özel gereksinim raporu,
• Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesi, talep edilecektir. 

İstenen dokümanları sitemizin Doküman sekmesinden görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Ayrıca ön kayıt yaptığınız ekranda da “Doküman” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

NOT: Çalışan Anneye Aylık 300 Avro Maaş Desteği konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

Ne Zaman Emekli Olurum

0

   SORU

Merhaba, 15/12/1971 dogumlu 21/07/1986 başlangıç (7154 gün toplam pirim) işten ayrılış, 25/08/2008 prime esas kazanç basamak degeri, 808. Ek gösterge 93. Bu şartlarda ne zaman emekli olurum ne kadar maaş alırım? (NOT: bundan sonra asgari ücretle çalışırsam maaşımda azalma olur mu?) Teşekkürler.


CEVAP

08.09.1999 tarihinden önce işe girenler normal şartlarda Kadın 50, Erken 55 yaşında iken 5000 günde primi var ise emekli olabiliyordu. Ancak, 23.05.2002 tarihinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar diye bir kavramı ortaya çıkaracak şekilde bir Kanun çıkarılarak, bahsettiğimiz emeklilik yaşı kademeli olarak arttırıldı.

Buna göre, işe girişi 08.09.1999 tarihinden önce olan Kadın ve Erkek sigortalıların emekliliğini hesaplamak için aşağıdaki tabloya göz atmak yeterli olacaktır.

Ne Zaman Emekli Olurum

Sigortalılık süresinin başlangıcı Tahsis Talep Tarihindeki En Az
Sigortalılık süresi Yaşı Günsayısı
Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
09/09/1981-23/05/1984 09/09/1976-23/05/1979 20 25 40 44 5000
24/05/1984-23/05/1985 24/05/1979-23/11/1980 20 25 41 45 5000
24/05/1985-23/05/1986 24/11/1980-23/05/1982 20 25 42 46 5075
24/05/1986-23/05/1987 24/05/1982-23/11/1983 20 25 43 47 5150
24/05/1987-23/05/1988 24/11/1983-23/05/1985 20 25 44 48 5225
24/05/1988-23/05/1989 24/05/1985-23/11/1986 20 25 45 49 5300
24/05/1989-23/05/1990 24/11/1986-23/05/1988 20 25 46 50 5375
24/05/1990-23/05/1991 24/05/1988-23/11/1989 20 25 47 51 5450
24/05/1991-23/05/1992 24/11/1989-23/05/1991 20 25 48 52 5525
24/05/1992-23/05/1993 24/05/1991-23/11/1992 20 25 49 53 5600
24/05/1993-23/05/1994 24/11/1992-23/05/1994 20 25 50 54 5675
24/05/1994-23/05/1995 24/05/1994-23/11/1995 20 25 51 55 5750
24/05/1995-23/05/1996 24/11/1995-23/05/1997 20 25 52 56 5825
24/05/1996-23/05/1997 24/05/1997-23/11/1998 20 25 53 57 5900
24/05/1997-23/05/1998 24/11/1998-08/09/1999 20 25 54 58 5975
24/05/1998-23/05/1999 20 55 5975
24/05/1999-08/09/1999 20 56 5975

 

ÖRNEK: Yusuf Bey’in; 21/07/1986 tarihinde işe girdiğine göre, tablodan bu tarih aralığına bakarak 49 yaşında ve 5300 prim günü ile emekli olabileceğini söyleyebiliriz. Prim gününüze de doldurduğunuza göre, 15.12.2020 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Yusuf Bey’in sorusunun ikinci kısmına gelecek olursak; emeklilik sürenize az bir vakit kaldığı için asgari ücretten çalışacak olmanız emekli maaşınızda çok fazla bir etki etmeyecektir. Ancak, emekli maaşı hesaplama hizmetimiz bulunmamaktadır.

NOT: Ne Zaman Emekli Olurum konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SSK Emeklilik Şartları 2020

4

SSK Emeklilik Şartları 2020 hususu neredeyse tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren ve bazı detayların hala bilinemediğini gözlemlerimiz neticesinde tespit etmiş olduğumuz konuların başında gelmektedir. Bu yazımızda herkesin anlayacağı basitlikte kimin ne zaman emekli olabileceğini anlatmaya çalışacağız. SSK Emeklilik Şartları 5510 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Buna göre emekli olmanın en temel şartı şunlardır;

 • Belirlenmiş yaş şartını doldurma
 • Belirli süre sigortalı olma
 • Belirli süre prim ödeme
 • Çalıştığı işten ayrılma
 • Kurumdan yazılı istekte bulunma

SSK Emeklilik Şartları 2020

SSK Emeklilik Şartlarını incelerken ilk bakılması gereken nokta sigortalıların ilk işe giriş tarihleridir. Aşağıda 3 dönem ( 08.09.1999 tarihinden önce, 08.09.1999 -30.04.2008 tarihleri arasında, 01.05.2008 tarihinden sonrahalinde sunacağımız tablolara bakarak ilk işe giriş tarihinize göre kaç yaşında, ne kadar sigorta primi ödeyerek ve ne zaman emekli olabileceğinizi kolaylıkla anlayabilirsiniz.

İşe Girişi 08.09.1999 Tarihinden Önce Olanlar

08.09.1999 tarihinden önce işe girenler normal şartlarda Kadın 50, Erken 55 yaşında iken 5000 günde primi var ise emekli olabiliyordu. Ancak, 23.05.2002 tarihinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar diye bir kavramı ortaya çıkaracak şekilde bir Kanun çıkarılarak, bahsettiğimiz emeklilik yaşı kademeli olarak arttırıldı.

Buna göre, işe girişi 08.09.1999 tarihinden önce olan Kadın ve Erkek sigortalıların emekliliğini hesaplamak için aşağıdaki tabloya göz atmak yeterli olacaktır.

ÖRNEK: Ahmet Bey; 19.11.1987 tarihinde işe girdiyse, tablodan bu tarih aralığına bakarak 50 yaşında ve 5375 prim günü ile emekli olabileceğini söyleyebiliriz.

23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı Tahsis Talep Tarihindeki En Az
Sigortalılık süresi Yaşı Günsayısı
Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek
09/09/1981-23/05/1984 09/09/1976-23/05/1979 20 25 40 44 5000
24/05/1984-23/05/1985 24/05/1979-23/11/1980 20 25 41 45 5000
24/05/1985-23/05/1986 24/11/1980-23/05/1982 20 25 42 46 5075
24/05/1986-23/05/1987 24/05/1982-23/11/1983 20 25 43 47 5150
24/05/1987-23/05/1988 24/11/1983-23/05/1985 20 25 44 48 5225
24/05/1988-23/05/1989 24/05/1985-23/11/1986 20 25 45 49 5300
24/05/1989-23/05/1990 24/11/1986-23/05/1988 20 25 46 50 5375
24/05/1990-23/05/1991 24/05/1988-23/11/1989 20 25 47 51 5450
24/05/1991-23/05/1992 24/11/1989-23/05/1991 20 25 48 52 5525
24/05/1992-23/05/1993 24/05/1991-23/11/1992 20 25 49 53 5600
24/05/1993-23/05/1994 24/11/1992-23/05/1994 20 25 50 54 5675
24/05/1994-23/05/1995 24/05/1994-23/11/1995 20 25 51 55 5750
24/05/1995-23/05/1996 24/11/1995-23/05/1997 20 25 52 56 5825
24/05/1996-23/05/1997 24/05/1997-23/11/1998 20 25 53 57 5900
24/05/1997-23/05/1998 24/11/1998-08/09/1999 20 25 54 58 5975
24/05/1998-23/05/1999   20   55   5975
24/05/1999-08/09/1999   20   56   5975

SSK Emeklilik Şartları 2020

08.09.1999 – 30.04.2008 Tarihleri Arasında İşe Girenler

Erkekler60 yaşını doldurarak ve 7000 gün prim ödeyerek emekli olabilirler.

Kadınlar58 yaşını doldurarak ve 7000 gün prim ödeyerek emekli olabilirler.

30.04.2008 Tarihinden Sonra İşe Girenler

Erkekler; 60 yaşını doldurarak ve 7200 gün prim ödeyerek emekli olabilirler.

Kadınlar; 58 yaşını doldurarak ve 7200 gün prim ödeyerek emekli olabilirler.

Ancak, 30.04.2008 tarihinden sonra işe giren ve 7200 gün prim ödeme şartını 31.12.2035 tarihinden sonra sağlayanların emeklilik şartları aşağıdaki tablodaki gibidir; 

KADIN ERKEK
01.01.2036 – 31.12.2037 59 61
01.01.2038 – 31.12.2039 60 62
01.01.2040 – 31.12.2041 61 63
01.01.2042 – 31.12.2043 62 64
01.01.2044 – 31.12.2045 63 65
01.01.2046 – 31.12.2047 64 65
01.01.2048 TARİHİNDEN SONRA 65 65

 

SSK’dan 3600 gün, 4500 gün ya da 5400 gün prim ödeyerek kısmi emekli olma imkanı da bulunmaktadır. Bu durumda bağlanacak olan emekli aylığı tam emekli olanlara göre daha düşük olacaktır. 

NOT: SSK Emeklilik Şartları 2020 konusu ile sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

Askerlik Borçlanması Ne Kadar 2020

0

Askerlik Borçlanması Ne Kadar 2020 sorusu emekli olmak için askerlik yaptığı dönemleri borçlanmak isteyen bir çok sigortalının merak ettiği konulardan biridir.

Askerlik borçlanması tutarı her yıl asgari ücretin değişimi ile belirlenmektedir. Bu nedenle asgari ücret yükseldiğinde askerlik borçlanmasının miktarı da artacaktır. Bu yazımızda 2019 yılında askerlik borçlanmasının ne kadar olduğunu anlatmaya çalışacağız.

Askerlik Borçlanması Ne Kadar 2020

Askerlik borçlanma primi sigortalı tarafından belirlenen prime esas kazancın %32’sidir.

2020 yılı Ocak ayından 2021 yılı Ocak ayına kadar;

Ödenebilecek günlük en az borçlanma primi: 2.943 TL/30= 98,1 TL x %32= 31,40 TL’dir

Ödenebilecek günlük en fazla borçlanma primi: 22.072 TL /30= 735,75 X %32 = 235,44 TL’dir

Ödenebilecek aylık en az borçlanma primi: 2.943 TL x %32= 941,76 TL’dir.

Ödenebilecek en fazla borçlanma primi: 22.072 TL x %32= 7.063,2 TL’dir.

ÖRNEK: 18 aylık askerliğini alt sınırdan borçlanmak isteyen bir kişinin borçlanacağı toplam tutar:

18 ay=540 Gün

Borç: 540 x 31,40= 16.956 TL (EN AZ)

540 x 235,44=127.170 TL (EN FAZLA)

Askerlik Borçlanması Hangi Sürede Ödenir?

 

Borçlanma yaparak size tebliğ edilen tutar, tebligatın size ulaşmasından başlayarak 1 ay içinde ödenmelidir. Borcun tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmemesi halinde, borçlanma işlemi geçersiz sayılacaktır. 1 aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde ise ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılır, kalan sürenin geçerli sayılması yeni bir borçlanma talebine bağlıdır.

Askerlik Borçlanması Taksitle Ödenir Mi

 

Tahakkuk edilen borçlanma tutarı sigortalılar tarafından 1 ay içinde ödenmelidir. 1 ay içinde ödenmezse borçlanma SGK tarafından kabul edilmeyecektir.

Örneğin; 540 günlük askerlik borçlanması yapılacak ve tahakkuk edilen tutar 16.956 TL kadar olacaktır. Ancak sigortalı 1 ay içinde ödemesi gereken 14.956 TL’lik tutarın tamamını değilde yarısını öderse, 270 gün borçlanmış sayılacaktır. Geri kalan 270 günlük borçlanma için, tekrar başvurmak gerekecektir.

Askerlik Borçlanması İçin Nereye Başvurulur?

Öncelikle askerlik şubesine gidilerek askerlik borçlanması formu doldurtulur.

borçlanma talep dilekçesi
borçlanma talep dilekçesi

Bu formda hangi tarihler arasında askerlik yaptığınıza dair bilgiler bulunur. Bu form onaylandıktan sonra SSK’lı çalışanlar en son çalıştıkları iş yerinin bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine giderek talepte bulunmaları gerekmektedir. Borçlanma talep tarihi veya ölüm tarihi itibarıyla sigortalı olma şartı aranmaz. Belgede belirtilen sürenin tümü borçlanılabilir. Ancak sigortalı kısmi borçlanma hakkına da sahiptir.

Askerlik Borçlanması ile ilgili detaylı bilgilere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Askerlik borçlanması başvuru formunu indirmek için tıklayınız

NOT: Askerlik Borçlanması Ne Kadar 2020 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

Askerlik Borçlanması Şartları

41

Askerlik borçlanması emekli olmak için gün sayan bir çok sigortalının detaylarını merak ettiği konuların başında gelmektedir. Bununla birlikte bir çok sigortalının borçlanma yapması gerekli midir değil midir, askerlik borçlanmasını yaparsa emekliliğine nasıl bir katkısını olur ya da Askerlik Borçlanması Şartları 2019 yılında nelerdir sorularının cevabını aramaktadır. Bu yazımızda;

 • Askerlik Borçlanması Şartları nelerdir,
 • Askerlik borçlanmasının tutarı 2019’de ne kadardır,
 • Askerlik borçlanmasının yapılması sigorta başlangıcını geriye çeker mi,
 • Askerlik borçlanması SSK mı Bağkurdan mı sayılır, 
 • Askerlik borçlanması için nereye başvurulur,
 • Askere gitmeden önce sigortalı olanlar borçlanma yapabilir mi, gibi sorulara cevap vereceğiz.

Askerlik Borçlanması Şartları

Askerlik Borçlanması Ne Kadardır 2019

Askerlik borçlanmasının primi sigortalı tarafından belirlenen prime esas kazancın %32’sidir. Yani sigortalı asgari ücretten borçlanmak istiyorsa prim miktarı başka, tavan ücretten ödemek istiyorsa prim miktarı başkadır.

2019 yılı Ocak ayından 2020 yılı Ocak ayına kadar

Ödenebilecek en az prim aylık olarak: 2.558,4 TL x %32= 818,68 TL’dir.

Günlük olarak ise: 85,28 TL x %32= 27,28 TL‘dir.

Ödenebilecek en fazla prim aylık olarak: 19.188 TL x %32= 6.140,16 TL’dir.

Günlük olarak ise: 639,6 x %32= 204,67 TL’dir

ÖRNEK: 18 aylık askerliğini alt sınırdan borçlanmak isteyen bir kişinin borçlanacağı toplam tutar:

18 ay=540 Gün

Borç: 540 X 27,28= 14.731,2 TL (EN AZ)

540 X 162,36 = 10.521,8 TL (EN FAZLA)

Askerlik Borçlanması İçin Nereye Başvurulur?

Öncelikle askerlik şubesine gidilerek askerlik borçlanması formu doldurtulur.

Askerlik Borçlanması Talep formunu indirmek için tıklayınız.

borçlanma talep dilekçesi
borçlanma talep dilekçesi

Bu formda hangi tarihler arasında askerlik yaptığınıza dair bilgiler bulunur. Bu form onaylandıktan sonra SSK’lı çalışanlar en son çalıştıkları iş yerinin bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine giderek talepte bulunmaları gerekmektedir. Borçlanma talep tarihi veya ölüm tarihi itibarıyla sigortalı olma şartı aranmaz. Belgede belirtilen sürenin tümü borçlanılabilir. Ancak sigortalı kısmi borçlanma hakkına da sahiptir.

Askerlik Borçlanması Hangi Sürede Ödenir?

 • Askerlik Borçlanmasının başvurusunu yaptınız ve borçlanma tutarınız SGK tarafından hesaplandı. Bunun ardından hesaplanan bu tutarın 1 ay içinde ödenmesi gerektiğine dair tebliğ alacaksınız. Bu tebliğe binaen askerlik borçlanmasını 1 ay içinde ödemeniz gerekmektedir. Aksi durumda başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. Ancak örneğin 540 günlük borçlanma için başvurmanıza rağmen 360 günlük ödeme yaparsanız bu da geçerli sayılacaktır. Geri kalan 190 gün için tekrar başvuru yapmanız gerekecektir. Askerlik borçlanmasında taksit seçeneği bulunmamaktadır. 

Askerlik Borçlanması Sigorta Başlangıcını Geriye Çeker mi?

5510 sayılı Kanunun 4/a bendine tabi sigortalıların 41.maddeye göre yapacakları borçlanmalarda, 2008 yılı Ekim ayı başından önceki sürelerde borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilmekte olup, borçlandırılan sürenin 5510 sayılı Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreye ait olması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülecek, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançlar ise borçlanma yapılan ilgili aylara mal edilecektir.

ÖRNEK: 5/10/1998 tarihinde SSK’lı olarak çalışmaya başlayan sigortalı (U), 21/5/1993-21/1/1995 tarihleri arasında yaptığı askerlik hizmetini,borçlanmak için 21/4/2010 tarihinde müracaat etmiş, 602 gün karşılığı (24,30 x % 32 = 7,78 TL, 7,78 x 602 = 4.683,56 TL) borçlanma tutarı 30/4/2010 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş, 5/5/2010 tarihinde borçlanma tutarının tamamını ödemiştir.

Bu durumda sigortalının hizmet süresinin başlangıcı ve prime esas kazançları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Askerlik süresi : 21/5/1993-21/1/1995
Borçlanılan gün sayısı : 602 gün (1 yıl 8 ay 2 gün)
Hizmet süresinin başlangıcı :05.10.1998tarihinden 1 yıl 8 ay 2 gün geriye gidilerek 03.02.1997 tarihi bulunur.

Askerlik Borçlanması Hangi Statüden Sayılır?

Kişilerin sigortalılığı devam ederken borçlanmaları, borçlandığı tarihteki sigortalılık statüsü kapsamında değerlendirilmektedir.

ÖRNEK: Bir kişi, askerlik borçlanmasını 4/b (Bağ-Kur) sigortalılığı devam ederken yaparsa, borçlanılan süreler 4/b sigortalılık hali (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sayılır.

Sigortalılığı sona erdikten sonra askerlik borçlanmasını yapan kişilerin yapmış oldukları askerlik borçlanmasının süreleri ise, en son sigortalılık statüsüne göre değerlendirilmektedir.

ÖRNEK: 2008 yılında 4/a (SSK) sigortalısı olan ve sigortalılığı 2008 yılında sona eren bir kişi, 2012 yılında askerlik borçlanması yaparsa yapmış olduğu askerlik borçlanmasına ilişkin hizmet süreleri 4/a sigortalılığı (SSK) kapsamında sayılmaktadır.

Zorunlu sigortalılığı sona erdikten sonra isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerden, sigortalılığı sona erdikten sonra yapılan askerlik borçlanması Bağkur kapsamında değerlendirilecektir.

Askerlik borçlanmasının 2020 yılında ne kadar olduğunu bu yazımızdan öğrenebilirsiniz. Askerlik borçlanması şartları ve miktarı 2020 yılında değişmiştir. Ödenebilecek günlük en az borçlanma primi: 2.943 TL/30= 98,1 TL x %32= 31,40 TL’dir

NOT: Askerlik Borçlanması Şartları konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

Özel Hastanelerde Doğum ve Sezaryen Ücretleri 2020

77

Özel Hastanelerde Doğum ve Sezaryen Ücretleri 2020 yılında değişiklik göstermiştir.

Biz de bu yazımızda özel hastanelerin alması gereken maksimum ücretleri anlatmaya çalışacağız. Ancak bu rakamlar bazı özel hastanelerin, vatandaşlara verdikleri diğer hizmetlere karşılık olarak değişebilmektedir.

Doğum yapan kadın sigortalıların sahip oldukları tüm haklara buradan ulaşabilirsiniz.

Hangi hastaneden en fazla ne kadar ücret alınabileceğini SGK sisteminden öğrenebilirsiniz. İlave ücretleri hesaplamak için tıklayınız.

Özel Hastanelerde Doğum ve Sezaryen Ücretleri 2020

Özel hastaneler, doğum, sezeryan, epidural anestezi ile doğum ve çoğul gebeliklerde en fazla %200 ek ücret talebinde bulunabilirler. Güncel ödeme listesini sizlerle paylaşacağız. Özel hastaneler doğum konusunda ücret ödediğiniz için daha fazla ilgi gösterebilmektedir. Fakat bu işlemin tam tersi de yapılabilir. Özel hastaneler de doğum yapmak isteyen bireyler, doğum yapacak olduğu hastaneyi tespit ettikten sonra hastaneyle ilgili kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.

Alınan ilave ücretin fazla olduğunu düşünüyorsanız; fatura, hizmet detayı, rapor vb. belgeler ile İl Müdürlüklerine (Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine) başvurabilirsiniz.

 

Doğum Türleri SGK’nın Hastane’ye Ödediği Tutar Alınabilecek En fazla İlave Ücret Tutarı Alınabilecek En fazla İlave Ücret Oranı
Müdahaleli vajinal doğum
1.078,27
2.156,54
%200
 
Normal vajinal doğum
1.078,27
2.156,54
%200
 
Suda vajinal doğum
1.451,51
2.903,02
%200
 
Epidural anestezi ile vajinal doğum
1.145,65
2.291,31
%200
 
Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum)
1.474,19
2.948,38
%200
 
Normal vajinal doğum (İlk doğum)
1.474,19
2.948,38
%200
 
Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)
1.347,83
2.695,66
%200
 
Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)
1.531,59
3.063,18
%200
 
Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)
1.347,83
2.695,66
%200
 
Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)
1.531,59
3.063,18
%200

 

İstisnai sağlık hizmetlerinde işlem bedellerinin 3 katını geçmemek adına ilave ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda istisnai sağlık hizmetleri Suda doğum ve Epidural anesteziyle doğum olarak şekillenmektedir.

Bu doğum şekillerinde Suda doğumda Sosyal Güvenlik Kurumunun hastaneye ödediği tutar 1451,51 TL’dir ve hastanenin talep edeceği miktar maksimum 2903,02 TL olarak şekillenmektedir. Aynı zamanda bir diğer istisnai sağlık hizmeti olan Epidural anestezi ile doğum için Sosyal Güvenlik Kurumunun hastaneye ödemekte olduğu tutar 1145,65 TL iken hastanenin talep edeceği para maksimum 2.291,31 TL’dir.

NOT: Özel Hastanelerde Doğum ve Sezaryen Ücretleri 2020 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

10,012BeğenenlerBeğen
354TakipçilerTakip Et
170AboneAbone Ol