Şubat Ayında SSK Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır

0
1159

Danışanlarımızdan Veli Bey’in “Şubat Ayında SSK Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır” sorusunu cevaplamaya çalışalım.

SORU: Merhaba, ben bir firmada 5 yıla yakındır çalışmaktayım. Şubat ayında 2 günlük rapor aldım. Daha sonra gördüm ki, bu 2 günlük rapor yüzünden bana 26 gün vermişler. 2 günlük rapor için neden 4 gün kesiyorsunuz diye sordum. Bana iş yerinin muhasebecisi Kanun böyle dedi. Muhasebecinin dediği doğru mu? Kanunlar 2 gün rapor alınca 4 gün kesilir diyor mu? Eğer yanlış ise haklarımı nasıl alacağım? Teşekkür ederim.

Şubat Ayında SSK Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır

CEVAP: İş yerinizin muhasebecisi size doğru bilgi vermiş. 2 günlük raporunuzu 30 gün çeken aylarda almış olsaydınız, o ay için size 28 gün verilecekti. Bu raporu 31 gün çeken aylarda almış olsaydınız, o ay için size 29 gün verilecekti. Ancak siz raporu, 28 gün çeken ay da aldığınız için, size 26 gün verilecektir. Muhasebeciniz dediği gibi Kanun böyledir. Bu durumun nedenlerini aşağıda açıklayacağız.

Şubat Ayında Tam Çalışan Sigortalıların Gün Sayıları

Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir.

ÖRNEK: (A) sigortalısının, bir iş yerinde 2017/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, 2017/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının 28 gün olduğu üzerinde durulmaksızın 30 olarak, 2017/Mart ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında ise, 2017/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı, Mart ayının 31 gün olduğu üzerinde durulmaksızın 30 olarak sisteme girilecektir.

Şubat Ayında İşe Başlayan Sigortalıların Gün Sayıları

Ay içinde işe girenlerin ün sayıları, işe giriş tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariçtir.

ÖRNEK: (D) sigortalısının, bir iş yerinde 19/02/2017 tarihinde işe başladığını varsayalım. Şubat ayının 28 çektiği düşünüldüğünde, söz konusu sigortalının 2017/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı (28 gün-18 gün) 10 gün olarak sisteme girilecektir.

Şubat Ayında İşten Ayrılan Sigortalıların Gün Sayıları

Ay içinde işten ayrılanların gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılarak hesaplanacaktır. Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariçtir.

ÖRNEK: (K) sigortalısının, bir iş yerinde 19/02/2017 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrıldığı varsayalım. Söz konusu sigortalının 2017/Şubat ayındaki gün sayısı 19 olacak ve işten çıkış tarihi olarak 19/02/2012 tarihi sisteme girilecektir.

Şubat Ayında Eksik Çalışılan SSK Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

ÖRNEK: (A) sigortalısının, 2017/Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğunu varsayalım. Söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle,  sigortalının 2017/Şubat ayındaki gün sayısı (28 gün-10 gün) 18 olacaktır.

NOT: Şubat Ayında SSK Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından  sorabilirsiniz.