Sürekli İş Göremezlik Geliri

0
832

Sürekli İş Göremezlik Geliri Nedir sorusu 5510 sayılı Kanunun 19. maddesinde düzenlenmiştir.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Nedir

Bir sigortalının, iş yerinde iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığına tutulması halinde ve SGK’nın belirlediği hastanelerden en az %10 rapor alması ve bu raporun SGK tarafından onaylanması halinde meslekte kazanma gücü %10 oranında azalmış olacağından, hak kazanacağı ödeneğe sürekli iş göremezlik ödeneği denir.

Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır? 

Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır.

Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır.

Sürekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanır çıkan sonuç engel oranı ile çarpılarak sonuç bulunur.

Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır.

Tam iş göremezlik: Aylık Kazanç x % 70

Kısmi iş göremezlik: Aylık Kazanç x % 70 x  İş göremezlik oranı

Bağkurlulara sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Nasıl Bağlanır?

Sürekli iş göremezlik geliri Kanunun 19. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sigortalılara bağlanır.

Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için Kurum Sağlık Kuruluna gönderilecek belgeler arasında, varsa ilk işe giriş sağlık raporu, iş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesi, olayın Kanuna göre iş kazası olup olmadığı veya sigortalının meslek hastalığına yakalandığı iş yerine ait çalışma şartlarını net olarak belirtir soruşturma raporu ve tutanaklar ile mahkemelerce iş kazası veya meslek hastalığı olduğunun kabul edildiğine dair belgeler, çalışır veya çalışamaz raporu, geçici iş göremezlik ödeneği belgesi, iş kazasından sonra veya meslek hastalığının tedavisi için başvurduğu hastanelerden alınan epikrizler ile tedavisi tamamlanıp bulguları sekel hâlini aldıktan sonra, son durumunu gösterir sağlık kurulu raporu ve dayanağı tüm belgeler bulunur.

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş yerini kapatması veya devretmesi şartı aranmaz. Örneği Kurumca hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile ilgili üniteye başvurması yeterlidir. Tahsis talep dilekçesine bir adet belgelik fotoğraf eklenir.

Sigortalının sürekli iş göremezlik geliri; Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu sürekli iş göremezlik durumunun kalktığının anlaşılması hâlinde, yeni durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından kesilir.

Bu durum, sürekli iş göremezlik geliri bağlanacak sigortalılar hakkında da uygulanır.

Bu hükmün uygulamasında, sürekli tam iş göremezlik hâli, sigortalının meslekte kazanma gücünün %100’ünün; sürekli kısmi iş göremezlik hâli ise %10 ilâ %99,99’unun kaybedilmesi durumunu ifade eder.

NOT: Sürekli İş Göremezlik Geliri konu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR