Sigortasız İşçi Çalıştıran 687 Teşvikinden Yararlanabilir Mi

0
654

Sigortasız İşçi Çalıştıran 687 Teşvikinden Yararlanabilir Mi sorusu 4447 sayılı Kanunun Geçici 17. maddesinde düzenlenmiştir.

Sigortasız İşçi Çalıştıran 687 Teşvikinden Yararlanabilir Mi

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında, yapılan denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıların fiilen
çalışmadığı tespit edilen işverenlerin bahse konu işveren desteğinden yararlanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan
tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istinaden, 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan
tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma ve denetim neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurumlardan alınan belgelere veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, 2017 yılında bu destekten yararlanamayacak olup, 2017 yılında işveren desteğinden yararlanılmış olması halinde yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

ÖRNEK:

4447 sayılı Kanunun geçici 17.maddesinde yer alan işveren desteğinden 2017/Şubat ayından itibaren yararlanmaya başlayan bir iş yerinde 13/6/2017 tarihinde Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetim sonucunda, 21/3/2017 tarihinde iş yerinde çalışmaya başlayan (B) sigortalısının Kuruma bildirilmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, 4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinde yer alan işveren desteğinden 2017/Şubat, Mart, Nisan aylarında yersiz yararlanılan işveren desteği tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecek, ayrıca bu iş yerinde 2017/Mayıs ila 2017/Aralık aylarında 4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinde yer alan işveren desteğinden yararlanılamayacaktır.

Bununla birlikte, destekten yararlanan işverenlerin çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediğinin veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığının tespit edilmesi durumunda, 2017 yılında yersiz yararlanılan işveren desteği tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecek olup, 2017 yılında usulüne uygun yararlanılan diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimler geri alınmayacaktır.

Ancak bu durumda, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca
çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri veya bildirilen sigortalıyı çalıştırmadığı tespit edilen işverenler hakkında. 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) ve (i) bentleri, 2. fıkrası, Ek 2. maddesi ile 4447 sayılı Kanunun geçici. 10 ve 15. maddeleri uyarınca sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden bir yıl süreyle yasaklama işlemi ilgili mevzuatları gereğince yapılacaktır.

Buna karşın, sigortalıların, prim ödeme gün sayısını veya prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen işverenler, destekten diğer şartları sağlamaları kaydıyla yararlanabilir.

Daha sonra yayınlanan bir genelge ile sigortasız işçi çalıştırmadan 1 yıl teşvik yasağı değişikliğe uğramıştır. Bu yazımızı okumak için tıklayınız.

NOT: Sigortasız İşçi Çalıştıran 687 Teşvikinden Yararlanabilir Mi konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

NOT: İlgili Teşviklerden Yeterince Yararlanamadığınızı Düşünüyorsanız, Teşvik Yönetim Sistemimizden Yararlanarak İşçilik Maliyetlerini En Aza İndirmek İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

SORU SOR