Sgk Para Cezalarında İndirim

0
2458

Danışanlarımızdan Oğuz Bey’in ” Sgk Para Cezalarında İndirim Var Mı” sorusunun cevabını bu yazımızda vereceğiz.

SORU: Merhaba; iş yerimizdeki işçiler sigortasız çalıştığı için şikayet etmişler. İş yerine denetmen geldi, sigortasız çalışanları gördü ve hepsini tutanağa yazdı. İşçilere de imza attırdı. Ben de imza attım. Daha sonra mali müşavirim bana 50 bin-60 bin arasında ceza çıkacağını söyledi. Benim bu parayı ödemem mümkün değil. Ne yapabilirim? Çıkan bu cezayı ödememe bir gibi şansım var mı? SGK bu para cezalarında indirim yapar mı? İndirim yaparsa ceza ne kadara düşer? Cevap verirseniz çok memnun olurum. 

Sgk Para Cezalarında İndirim

Sgk İdari Para Cezaları 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde düzenlenmiştir. SGK’nın uyguladığı tüm para cezalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ancak 17.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6270 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna bir madde eklenmiştir ve buna istinaden SGK Para cezalarının bazılarına ve bazı şartlarda indirim uygulanacağı belirtilmiştir.

Bahsettiğimiz bu maddeyi sizin için aynen buraya yazalım.

MADDE 102: “Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 (otuz) gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 (on beş) gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.”

Hangi Cezalara İndirim Uygulanır?

  • 102. maddenin (a) bendinde belirtilen, işe giriş bildirgelerinin geç verilmesinden kaynaklanan cezalar
  • 102. maddenin (b) bendinde belirtilen, iş yeri bildirgesinin geç verilmesinden kaynaklanan cezalar
  • 102. maddenin (g) bendinde belirtilen, zamanında bilgi vermeyen Kamu Kurumlarına ve Bankalara uygulanan cezalar
  • 102. maddenin (h) bendinde belirtilen, zamanında bilgi vermeyen Ticaret Sicil Memurlarına uygulanan cezalar
  • 102. maddenin (j) bendinde belirtilen, sigortalının işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesinden kaynaklanan cezalar.

Sgk Para Cezalarında İndirim Şartı

İndirim uygulanabilecek idari para cezalarını yazdık. Ancak bu her koşulda indirim uygulanacak demek değildir. Sgk Para Cezalarında indirim uygulanması için, idari para cezasının size tebliğ edilmesi ve bu tebliğin ardından 15 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ceza ile ilgili Kuruma veya Mahkemeye itiraz edilmemelidir. 

Sgk Para Cezasına Ne Kadar İndirim Uygulanır

Sgk Para Cezalarında indirim uygulanabilmesi için ilgili cezanın 15 gün ödenmesi gerekir. Bu durumda peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Peşin ödeme indiriminin oranı %25’tir. Örneğin; 50000 TL idari para cezası tebliğ edildiyse 15 gün içinde ödenmesi durumunda 37.500 TL olarak ödenecektir.

%25 olan peşin ödeme indiriminin ardından yukarıda bahsettiğimiz 5 maddelik idari para cezalarında ayrıca 1/4’lük bir indirim daha olacaktır.

ÖRNEK: 01.01.2017 tarihinde fiilen işe giren kişinin işe giriş bildirgesinin işveren tarafından kendiliğinden 19.01.2017 tarihinde verilmiş olduğunu var sayalım. Söz konusu belgenin 30 gün içinde verilmiş olmasından dolayı para cezası 2017 yılı için 1777,5 TL olarak, 2018 yılı için ise 2.029,5 TL olarak çıkarılacaktır. 2019 yılı için 2.558,4 TL olacaktır.

Ancak, 15 (on beş) gün içinde ödenmesi halinde 1777,5 * 1/4= 444,37 TL olacaktır.

2018 yılı için ise 2.029,5 * 1/4 = 507,37 TL olacaktır. 2019 yılında ise 2558,4 * 1/4= 639,6 TL olacaktır.

Bu tutara %25 (yirmi beş) peşin ödeme indirimi de uygulandığında 444,37 * 3/4= 333,28 TL olarak uygulanacaktır. 2018 yılı için ise, 380,53 TL uygulacaktır. 2019 yılında ise, 479,7 TL olacaktır.

Ancak, 15 (on beş) gün içinde ödenmemesi halinde  söz konusu idari para cezası 1777,5 TL olarak, 2018 yılı için ise 2.029,5 TL olarak uygulanacaktır. 2019 yılında ise 2.558,4 TL olarak uygulanacaktır.

Bahsi geçen belgelerin 30 (otuz) gün geçtikten sonra kendiliğinden verilmesi durumunda ise, 15 (on beş) gün içinde ödenirse sadece peşin ödeme indirimi uygulanır.

Oğuz Bey’in sorusunun özeline gelecek olursak; sigortasız işçi çalıştırmanın cezasını şu yazımızda belirtmiştik. 5510 sayılı Kanunun idari para cezalarını içeren maddesini incelediğimizde sigortasız işçi çalıştırma durumu mahkeme kararından ya da denetmen/müfettiş raporundan anlaşılmış ise, bu idari para cezalarında bir indirime gidilmemektedir. Dolayısıyla Oğuz Bey’in belirttiği durumda sadece 15 gün içinde ödenmesi durumunda peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Bu indirimin oranı da % 25 olduğundan, 60.000 TL’lik cezanız 15.000 TL indirime girecektir.

NOT: Sgk Para Cezalarında İndirim konusu ile ilgili sorularınızı  sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz