SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları

17
10164

SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları hususuna bu yazımızda değinmeye çalışacağız.

SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi:

İş Kanununa göre, işçi ve işveren arasında 2 aya kadar deneme süreli sözleşme yapılabilir. Sürenin sonunda işveren işçiyi çıkarmak isterse, bu kod ile SGK’ya bildirmelidir. Bu kod ile bildirilenler tazminat ve işsizlik maaşı alamazlar.

* Bilinenin aksine, deneme süresinde de işçilere sigorta yapmak zorunludur.

Deneme süresi ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi: 

2 aylık deneme süresinin içinde veya süre bitiminde işçi sözleşmeyi uzatmak istemezse işçinin işten ayrılışı bu kod ile bildirilir. 

Bu kod ile tazminat ve işsizlik maaşına hak kazanmak mümkün olmayacaktır.

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) :

Sigortalı hiç bir haklı gerekçe göstermeksizin işten ayrılırsa, işten ayrılış kodu olarak istifa kodu seçilebilir. Eğer mümkünse daha sonra dava aşamasında istifa etmediğini beyan etmemesi açısından, işçiden istifa dilekçesi talep edilmelidir. Burada işçinin sözleşmesinin belirsiz süreli olmasına dikkat edilmelidir.

Bu kod ile tazminat ve işsizlik maaşına hak kazanmak mümkün olmayacaktır.

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi:

İşveren hiç bir haklı gerekçe göstermeksizin işçiyi işten çıkarırsa, işten ayrılış kodu ’04’ no’lu kod olmalıdır. 

İşverenler bu kod ile işten çıkardığı işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarını vereceklerdir. Ayrıca bu kod ile işten çıkarılan işçi işsizlik maaşına da hak kazanacaktır.

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi:

Bazı iş kollarında iş sözleşmeleri genellikle belirli süreli olmaktadır. Örneğin, ‘bu sözleşmenin geçerliliği 31.12.2018 tarihinde sona erecektir’ gibi ifadeler bulunabilir. Dolayısıyla sözleşmeden belirtilen tarihte iş sözleşmesi sona ermiş olacaktır.

İş sözleşmesi kendiliğinden sona eren sigortalılar bu kod ile bildirilir.

Bu kod ile kıdem tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazanılacak ancak ihbar tazminatına hak kazanmak mümkün olmayacaktır.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle:

İş yerinde çalışıyorken emeklilik için gerekli şartları sağlayıp başvuru yapan sigortalıların işten ayrılışı bu kod ile bildirilir. Engelli raporuyla emekli olanlar da bu kod ile bildirilmelidir. Ancak malulen emekli olanlar bu kod ile bildirilmemelidir.

Ayrıca iş yerinde çalışıyorken SGK’ya toptan ödeme başvurusu yapanlar da bu kod ile bildirilir.

Engellilerin ne zaman emekli olacağı ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

9- Malulen emeklilik nedeniyle: 

Malulen emekli olarak işten ayrılan işçiler, bu kod ile bildirilmelidir. 

Malulen emeklilik şartlarının başında sigortalıların %60 oranında rapor alması ve bu raporları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da onaylanması gelmektedir. Bu sigortalılar, prim günlerini de doldurduysa malulen emekli olabilirler.

Bu kod ile işten ayrılanlar kıdem tazminatına hak kazanacaktır ancak işsizlik maaşına ve ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır.

Malulen emeklilik şartları ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları

10- Ölüm:

İşçinin ölümü halinde çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir. İşçinin ölüm halinde eş veya çocuklarına ölüm tazminatı verilmelidir.

Bu konu ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

11- İş kazası sonucu ölüm:

Bir kazanın iş kazası sayılmasının en önemli şartlarından biri kazanın iş yerinde olması veya işveren tarafından yürütülmekte olan bir iş olması gerekmektedir. İş yerinde olan ve iş kazası sayılan olaydan dolayı vefat eden işçinin işten ayrılışı bu kod ile verilmelidir

Ölen sigortalının hak sahipleri açısından bu kod önemlidir.

12- Askerlik:

Çalışıyorken askere giden işçi bu kod ile bildirilir.

Bu şekilde işten ayrılanlara kıdem tazminatları verilmelidir. Ancak ihbar tazminatları verilmemelidir.

Askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin feshinin nasıl olacağını bu yazımızdan öğrenebilirsiniz.

13- Kadın işçinin evlenmesi:

Kadın işçinin evlendiği tarihten sonra 1 yıl içinde işten ayrılması durumunda bu kod seçilecektir.

Bu kod ile işten ayrılan kadın işçi kıdem tazminatını alıp, işsizlik maaşı ve ihbar tazminatını alamayacaktır.

14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması:

Emekli olabilmek için prim günü ve sigortalılık süresi şartını tamamlamış ancak yaşını beklemek için işten ayrılan işçiler bu kod ile bildirilir.

Ancak bunun için işçiler SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı almalıdır. Bu yazıyı işverene sunduğunda kıdem tazminatına hak kazanılacaktır. Bu kod ile işten ayrılan ihbar tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.

Kıdem tazminatı yazısı ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

3600 gün ile işten ayrılma ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

15- Toplu işçi çıkarma:

İşten çıkarmanın toplu işten çıkarma sayılabilmesi için belirli şartlar gerekmektedir. Bunların başında toplu işten çıkarma olayından en az 1 ay önce işkur’a yazılı bildirim yapılması gelmektedir. Toplu olarak işten çıkarılan işçiler bu kod ile bildirilir.

Bu kodla çıkarılan işçiler, kıdem tazminatlarını ve işsizlik maaşlarını hak etmektedirler.

Toplu işçi çıkarma ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

16- Nakil:

Aynı işverenin birden fazla iş yeri arasında işçinin nakledilmesi durumunda bu kod seçilecektir.

17- İş yerinin kapanması:

İş yeri kapanırsa işten çıkarılan işçiler bu kod ile bildirilmelidir.

Bu durumda işçiler kıdem tazminatlarına ve işsizlik maaşına hak kazanabileceklerdir.

SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları

18- İşin sona ermesi:

Bazı iş yerleri sadece belirli bir iş için kurulurlar ve iş bittiğinde iş yeri de kapanır. Örneğin; ihale ile iş alan iş yerleri. 

Bu şekilde işten ayrılan işçilerin işten ayrılışları bu kod ile bildirilir.

Bu kodla çıkarılan işçiler, kıdem tazminatlarını hak etmektedirler.

19- Mevsim bitimi: 

Mevsimlik iş yerlerinde mevsimin bitmesi ile işin sona ermesi durumunda işten çıkarılan işçiler bu kod ile bildirilmelidir.

Bu kod ile işten çıkarılan kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır.

20- Kampanya bitimi: 

Kampanyalı iş yerlerinde kampanyanın bitmesi ile işin sona ermesi durumunda işten çıkarılan işçiler bu kod ile bildirilmelidir. Eğer çıkış verilen işçiler takip eden kampanyada tekrar işbaşı yaptırılmayacak ise, bu kod yerine (4) numaralı kod seçilecektir.

Bu kod ile işten çıkarılan kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır.

21- Statü değişikliği:

Sigortalı olarak çalıştığı iş yerinin ortağı olmak isteyen kişilerin işten çıkışı bu kod ile verilmelidir. Bu kişilerin ilk olarak işten çıkışı verilir. Daha sonra ortaklık ve bağkur işlemleri yapılır. 

Bu kod ile işten çıkarılan kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır.

22- Diğer nedenler:

İşten çıkış nedeninin sayılanlar dışında başka bir sebei var ise, işçiler bu kod ile bildirilir.

Bu kod ile işten çıkarılan kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır.

23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih:

4857 sayılı İş Kanununa göre, 1 haftadan fazla iş durursa bu zorlayıcı sebep olur ve işçilerin işten çıkışı bu kod ile verilebilir.

Bu şekilde işten ayrılanlara kıdem tazminatı verilmelidir. Ayrıca bu kod ile işten ayrılanlar işsizlik maaşına hak kazanmaktadırlar.

24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih:

İşçi tarafından sağlık sebepleri öne sürülerek işten ayrılma durumunda bu kod seçilmelidir. Sağlık durumunu belgeleyerek işten ayrılan işçilere kıdem tazminatı verilmelidir.

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih: 

4857 sayılı İş Kanununa oldukça ayrıntılı düzenlenen bu sebep ile işten ayrılanlar bu kod ile bildirilir. 

İşçi tarafından haklı fesih ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bu şekilde işten ayrılanlara kıdem tazminatı verilmelidir. Ayrıca bu kod ile işten ayrılanlar işsizlik maaşına hak kazanmaktadırlar.

26- Disiplin Kurulu kararı ile fesih:

Her iş yerinde disiplin kurulu bulunmamaktadır. Ancak, iş yerinde disiplin kurulu mevcut ise ve Kurul kararıyla işten çıkarıldıysa, işçiler bu kod ile bildirilmelidir.

Bu şekilde işten çıkarılanlar kıdem tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazanamamaktadır.

Disiplin kurulu kararı ile işten çıkarılma ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih :

4857 sayılı İş Kanununa göre, 1 haftadan fazla iş durursa ve işçinin 1 haftadan fazla tutukluluğu söz konusu olursa bu zorlayıcı sebep olur ve işçilerin işten çıkışı bu kod ile verilebilir.

Bu şekilde işten ayrılanlara kıdem tazminatı verilmelidir.

28- İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih :

Uzun süreli rapor alan işçiler, işverenler tarafında haklı nedenle işten çıkarılabilir. Ancak bunun belirli şartları vardır.

Raporlu işçilerin işten hangi şartlarla çıkarılabileceği ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih:

4857 sayılı İş Kanununa oldukça ayrıntılı düzenlenen bu sebep ile işten ayrılanlar bu kod ile bildirilir. 

İşverenin haklı nedenle feshi ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Devamsızlık nedeniyle fesih ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bu şekilde işten çıkarılanlar kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamamakta, ayrıca işsizlik maaşına da başvurmamaktadır.

30- Vize süresinin bitimi:

İş sözleşmesinin devamı vizeye bağlanmışsa ve bu süre sona ermişse, bu kod seçilecektir.  Bu durumda iş sözleşmesi askıda olarak kabul edilecektir.

SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları

31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih:

Lokavt halinde bu kod seçilir. İşçiler bu durumda kıdem tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazanacaktır. 

32- 4046 sayılı Kanunun 21. Maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih:

Özelleştirilen bir iş yerinden bu sebeple çıkarılan işçi için bu kod seçilecektir. İşçiler bu durumda kıdem tazminatına ve işsizlik maaşına hak kazanacaktır. 

33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi:

İş sözleşmesi gazeteci tarafından, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 11 inci maddesi kapsamında sona erdirilmişse bu kod seçilecektir.

Bu durumda gazeteciler işsizlik maaşına hak kazanacaktır. 

SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları

34- İş yerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih :

İşçinin çıkarılma sebebi iş yerinin bir başka iş yerine devri ya da işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi ise bu kod seçilir.

Bu durumda işçiler işsizlik maaşına hak kazanacaktır. 

35- 6495 SK Sebebiyle Devlet Memurluğuna Geçiş

Devlet memurluğuna geçenler için bu kod seçilecektir.

İşçinin memuriyete geçmesinin haklı fesih sebebi olup olmadığı ile yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları

36- KHK İle İşyerinin Kapatılması

21 Temmuz 2016 da başlayan OHAL ile kapanan iş yerlerinden ayrılan işçiler için bu kod seçilmelidir. Konu ile ilgili detaylı bilgiler 2016/16 sayılı Genelge ile açıklanmıştır. Bu kodla çıkışı yapılan sigortalılar işsizlik sigortası yardımlarına hak kazanacaktır.

37- KHK İle Kamu Görevinden Çıkarma

KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar bu kod ile bildirilirler. Bu kod ile işten ayrılanlar herhangi bir tazminat hak etmemektedirler.

39- 696 KHK İle Kamu İşçiliğine Geçiş

696 sayılı KHK ile taşeron işçiliğinden görev yaptığı Kurumun kadrolu işçiliğine geçiş hakkı tanınan kişiler için 39 no’lu kod kullanılmalıdır.

40- 696 KHK İle Kamu İşçiliğine Geçilmemesi

Belirli güvenlik soruşturmalarını geçemeyen taşeron işçilerinin Kamu Kurumunda kadrolu olarak işçiliğe geçememesi durumunda 40 no’u kod kullanılmalıldır.

NOT: SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

17 YORUMLAR

 1. merhaba,

  özel öğretim kurumu personelinin milli eğitim tarafından khk ile çalışma izni iptal edildi. sgk işten çıkış kodunu ne yapmamız gerekir

  • Merhaba, 37 numaralı khk ile kamu görevinden çıkarma kodunu kullanabilirsiniz. Kişi kamu görevlisi olmasa da kamu görevinden khk ile çıkarılmıştır.

 2. İyi günler,

  Aşçı olarak çalışan personelimiz, mutfak kapatıldığı için üretim departmanına kaydırıldı. Personel bu koşulda çalışmak istemiyor ve ayrılacak. Kıdem tazminatını alması yönünde anlaşıldı fakat işsizlik maaşı alabilmesi için işkur dan “kod 4 le ayrılması” gerektiğine dair yarım yamalak bir bilgi verilmiş. Sizin açıklamalarınızdan öyle olmadığı açık. Ancak bizim durumda personel “haklı nedenle fesih” yolunu seçmiştir. Hangi kod la ayırmak gerekir işsizlik maaşı hakkını da yitirmemesi için?

  (34 uygun gibi göründü fakat iş yeri için yazılmış)

  Teşekkürler

 3. Merhaba, işsizlik maaşı alabilmesi sağlamanız için 4 kodu ile işten çıkışını verebilirsiniz. Bu sizin için de sigortalı için de zararlı bir durum oluşturmayacaktır.

 4. 37 koduyla işten atılanlara somut delil sunmak zorunda değiller mi öyle kafadan sen fetöcüsün yada pyd lisin demekle olur mu hiç nerde adalet o zaman yargısız infaz olmamalı bence.
  Bu kodla işten çıkarılanlar nerde nasıl hakkını aramalı

 5. İyi günler, Üniversitemiz taşeron işçilerin kadroya alınmasından sonra ikiye bölündü. Dolayısıyla işçilerinde A ve B üniversitelerine bölünmesi gereği ortaya çıktı. A üniversitesi işçilerin bir kısmı B üniversitesine aktarılması yönünde Üniversite Yönetik Kurulu Karar aldı.
  – E bildirgeye İşçilerin çıkışlarında 22 kodu kullanıldı. SGK ya yazılan yazıda … sayılı kanun uyarınca maaş ve özlük hakları saklı kalmak üzere B üniversitesine ilişik listedeki çalışanlar aktarıldı yazıldı.
  1 Yapılan işlem sizce doğrumu?
  2 Yanlış ise hangi çıkış kodu yazılmalıydı?
  Cevaplandırırsanız sevinirim.
  İyi günler dileklerimle.

 6. iyi günler çalışnaımız bedelli askerlik için 20 eylülde ilişik kesecek geçici 55 maddeye göre aylıksız izinli olması gerekiyor 12 kodu olamayacağına göre hani koddan çıkışını yapmalıyım

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz