SGK Eksik Gün Nedenleri Açıklamaları

1
4020

SGK Eksik Gün Nedenleri Açıklamaları 2019 yılı en güncel halini bu yazımızda açıklayacağız.

Günümüz çalışma hayatında sıkça karşılaşılan sorunlardan biri de çalışanların zaman zaman istirahat, devamsızlık, kısmi istihdam v.b. nedenlerle ay işinde 30 günden az çalışması neticesinde karşılaştığı çeşitli riskler ve çalışanların da eksik gün sebeplerine bağlı olarak işverenlerin de söz konusu eksik günlerle ilgili sosyal güvenlik ve iş hukuku açısından haklarını ve sorumluluklarını bilmemesidir. Yazımızın konusu ay içinde 30 günden az çalışılması durumlarında sigortalıların ve işverenlerin karşılaştığı  sorunları, üzerine düşen sorumlulukları ve yararlanabilecekleri hakları eksik gün nedenleri ekseninde ele alacak ve yapılması gerekenleri teşkil edecektir.

Aylık prim ve hizmet belgeleri ile birlikte sigortalıların eksik günleri de eksik gün bildirim formu denilen ek:10 formlarıyla ayın 23’üne kadar SGK’ya bildirilmelidir. EK: 10 formunu geç verme cezası ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

SGK Eksik Gün Nedenleri Açıklamaları 2019

01- İSTİRAHAT: Ay içinde rapor alan sigortalıların rapor aldıkları gün kadar eksik günü oluşacağından bu günler 01- İstirahat kodu ile bildirilir. 

Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni “01-İstirahat” olarak Kuruma bildirilmeyen yani raporlu olunan günlerin ücreti kesilmeyen sigortalılara ilişkin çalışılmadığına dair bildirim, “prim bildirilen sigortalı, istirahatli olduğu sürelerde iş yerinde çalışmamıştır” kutucuğu işaretlenerek yapılır. Eğer istirahatli olunan günler de ücret kesilmeyecekse bu sütun işaretlenir.

02- DİSİPLİN CEZASI:  Personellerden birine disiplin cezası verilecek ise bu durum bir tutanağa kaydedilmeli ve bu tutanak personele duyurulmalıdır. Bu şartlar gerçekleşmeden eksik gün nedeni olarak disiplin cezası bildirilemez. 

04- GÖZALTINA ALINMA: Çeşitli nedenlerle göz altına alınmış işçilerin, bu sürelere ilişkin ücretleri işveren tarafından ödenmeyebilir. Bu durumda, örneğin 4 gün boyunca boyunca göz altında bulunan işçi için 4 eksik gün bildirilir ve savcılıktan alınan göz altı belgesi SGK’ya gönderilir.

05- TUTUKLULUK: İşçinin göz altı sonrası tutuklanması durumunda işe gelmediği günler için eksik gün bildirimi yapılacaktır. İşçinin tutuklandığına dair belgeyi savcılıktan ya da gerekli birimlerden alıp işverene sunması gerekir. İşveren de eksik gün bildirim formu ekinde tutukluluk ile ilgili belgeyi Kuruma sunmalıdır.

06- KISMİ İSTİHDAM: İş hayatında sıklıkla rastlanılan istihdam türü olan kısmi istihdam diğer tabirle part time çalışma durumunda öncelikle işçi ile kısmi istihdam sözleşmesi imzalanmalıdır. İmzalanan bu kısmi istihdam sözleşmesi, aylık prim ve hizmet belgesinin verilme zamanında Kuruma gönderilmelidir. 

Bu sözleşmede işçinin ayda 15 gün çalışacağı kararlaştırılmışsa, geri kalan günlerin eksik gün nedeni kısmi istihdam ile bildirilir. İlk aydan sonra kısmi istihdam sözleşmesinin Kurum’a gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

07- PUANTAJ: Puantaj kaydı ile kısmi istihdam arasındaki fark, puantaj kaydı ile çalışan kişiler ayda 30 gün istihdam üzerinden değerlendirilir. Puantaj ile çalışanlar ay içinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alan kişilerdir. 

Puantaj kaydı her ay eksik gün bildirim formu ile Kurum’a gönderilir ve puantaj kayıtlarında muhakkak işçinin de imzası olmalıdır.

08- GREV: İşçilerin geçici bir süre için grev yapması dolayısıyla işe gelmemesi halinde eksik günler bu kod ile bildirilir.

09- LOKAVT: Lokavt halinde işçilerin eksik günleri bu kod ile bildirilir.

10- GENEL HAYATI ETKİLEYEN OLAYLAR: Bu olayların neler olduğu tam olarak belirtilmemiş olsa da hayatın olağan akışına aykırı durumlar oluştuğunda eksik günler bu kod ile bildirilir.

11- DOĞAL AFET: Sel, Yangın v.b doğal afet sebepleriyle oluşan eksik günler Kurum’a bu kod ile bildirilir.

12- BİRDEN FAZLA: Sigortalının ay içinde birden fazla eksik gün oluşmuş ise, bu kod ile bildirilir. Örneğin, sigortalı 5 gün raporlu 10 gün ücretsiz izinli ise, birden fazla kodu işaretlenir. 

Bu durumda ayrıca, istirahat süresince çalışmamıştır kutucu muhakkak işaretlenmelidir.

13- DİĞER NEDENLER: Eksik gün nedeni sayılan nedenler arasında bulunmuyorsa, diğer nedenler kodu seçilebilir.

15- DEVAMSIZLIK: İşçinin mazeretsiz şekilde işe gelmemesi halinde bu kod seçilir.

Bu kodun işaretlenebilmesi için işçinin işe gelmediği günler tutanak tutulmalıdır. Bu tutanaklar eksik gün bildirim formunda SGK’ya sunulmalıdır.

Devamsızlık ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

16- FESİH TARİHİNDE ÇALIŞMAMIŞ: Sigortalı sözleşmenin feshinin olduğu tarihte çalışmadıysa bu kod ile bildirilir.

17- EV HİZMETLERİNDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞMA: 1/4/2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” ile Kuruma müracaat edecektir. Kuruma doğrudan ya da posta yoluyla müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile ödeyebileceklerdir.

30 günden az çalışan ev hizmetlileri talep ederlerse eksik günlerini kendilerini 30 güne tamamlayabilirler.

Evde çalışan temizlikçi ve bakıcıların sigortalılığı ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

18- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

19- ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ: Talep etmesi durumunda doğum yapan kadın işçiye analık istirahati sona erdikten sonra 6 aylık ücretsiz izin verilir. Bu süreçte sigortalı bu kod ile bildirilir.

20- ÜCRETSİZ YOL İZNİ: Yıllık iznini bulunduğu şehirden başka şehirde geçirecek olan işçilere 4 günlük ücretsiz izin verilmek zorundadır. Bu iznin başka şehirde kullanılacağını ispatlama görevi işçidedir.

21- DİĞER ÜCRETSİZ İZİN: Bu kod ile bahsedilen ücretsiz izin Kanunla verilmesi zorunlu olmayan ancak işçi ile işverenin anlaşması neticesinde oluşan ücretsiz izinlerdir. Dolayısıyla bu ücretsiz izin türünde sınır yoktur. 

Ücretsiz iznin nasıl alınacağı ne şekilde geçerli sayılacağı ve diğer detaylar için bu yazımızı okuyunuz.

22- 5434 SK. ek 76, GM 192: 5434 sayılı Emekli sandığına bağlı çalışanların eksik günleri bu kod ile bildirilir.

23- YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Kadın işçilerim yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için doğumdan önceki son 3 yılda en az 600 gün çalışması ve analık hali izninin bittiği
tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi
ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Analık izninin bitmesiyle birlikte;

*birinci doğumda 60 gün,
*ikinci doğumda 120 gün,
*sonraki doğumlarda ise 180 gün
ücretsiz izin verilmesi sağlanmıştır.

Analık izni sona eren sigortalıların işe başladıkları tarihten itibaren işverene yarım çalışma nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunması gerekmekte olup, bu talebi kabul eden işveren aylık prim ve hizmet belgesi ile yaptığı hizmet bildiriminde eksik gün nedenini “23- Yarım çalışma” kodu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirim yapacaktır.

24- YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE DİĞER NEDENLER: 

Bu eksik gün nedeni kodu, ay içinde yarım çalışma ödeneği alırken aynı zamanda başka nedenlerle de eksik çalışma durumu halinde kullanılır.

Örneğin, 15 gün ücretsiz izinli olup yarım çalışma ödeneği alan sigortalının ayın diğer kalan 15 gününde de istirahli ise, bu kod ile bildirilir.

NOT: SGK Eksik Gün Nedenleri Açıklamaları konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

1 Yorum

  1. Adım Cengiz aksan 4/a ağır sanayi 60 gün fiili hizmet zammına tabi çalışmaktayım.3600 yani 10 yıl şartı varmı .normalde 2019 temmuzda emekli olacağım.Emekliliğimi geriye çekermi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz