Sanatçıların Sigortalılığı Nasıl Olur

0
560

Sanatçıların Sigortalılığı Nasıl Olur sorusunun cevabı Kanunun ek:6. Maddesinde düzenlenmiştir.

Sanatçıların Sigortalılığı Nasıl Olur

Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği alanlarda part time sözleşme ile çalışmak şartıyla sanatçıların sigortalılığı sağlanmaktadır. Bu kapsamda  film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar çalıştırılabilir.

Ay içerisinde 10 günden az çalışan sanatçılar kendi primlerini 30 güne tamamlayabilirler. Bu şekilde sigortalı olan sanatçılar SSK yani 4-a kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Şartları

Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenlerin;

  • Hizmet akdi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmama (tarım da dahil) ve kamu görevlisi olarak çalışmama,
  • İsteğe bağlı sigortalı olmama,
  • Banka sandıklarına tabi çalışmama,
  • Gelir veya aylık almama,
  • 18 yaşını doldurmuş olma,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Müracaat Şekli

“Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni SGK’nın internet sitesinden indirerek sanatçı ve işverenin birlikte imzalaması ve oluşturulan kısmi istihdam (part time) sözleşmenin SGK’ya iletilmesi halinde müracaat gerçekleşmiş olacaktır.

Ay içerisinde birden fazla işverenin çalışılması halinde, her bir işverenle yapılan kısmi süreli iş sözleşmelerinin de Kuruma verilmesi gerekmektedir.

SGK Genelgeleriyle Bu Konuya Açıklama Getirmiştir

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların çalışma sürelerinin diğer meslek gruplarından farklılık göstermesi nedeniyle; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan listede bulunan işleri yapanlardan yapım şirketlerinde yada yapım şirketlerine oyuncu temin eden ajanslarda çalışanların sigortalılıkları hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

1- Yapım şirketlerinde ya da yapım şirketlerine oyuncu temin eden ajanslarda çalışmaları nedeniyle işverenin emrinde, işveren tarafından belirlenen sürede ve ücret karşılığında yapanlar hakkında 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılık hükümleri uygulanacaktır. Yapım şirketlerine oyuncu temin ajanslarda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanlar için yapım şirketlerince ajanslardan fatura muabili hizmet satın alınması durumunda ayrıca sigortalı olarak bildirilmeleri istenmeyecektir.

2- Yapımcı şirket adına kendi hususiyetini vermek suretiyle bir eser (ürün) üreten,bir eserin meydana gelmesinde asli unsuru oluşturan (senarist, özgün müzi yapımcısı, dialog yazarı, başrol oyuncuları gibi) bu şekilde üretmiş olduğu eser nedeniyle eser sözleşmesinin tarafı olabilen, bireysel olarak yaptıkları bu işlerden dolayı serbest meslek faaliyeti yürütmesi nedeniyle doğan serbest meslek kazancı olan ve bu kapsamda serbest meslek makbuzu veya fatura düzenleyerek çalışanların yapım şirketi ile arasındaki ilişki istisna (eser) sözleşmesi kapsamında sayılarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilecektir.

3- Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (b) kapsamında olup, 10 günden az çalışanlar ek 6. maddeye tabi sigortalı olabileceklerdir.

NOT: Sanatçıların Sigortalılığı Nasıl Olur konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR