Raporlu ve Ücretsiz İzinli Süreler Kıdem Tazminatında Dikkate Alınır Mı

0
2636

Bir işverene bağlı olarak çalışan işçilerin hangi durumlarda kıdem tazminatına hak kazanacağına ilişkin şartları önceki yazımızda belirtmiştik. Bu yazımızda kıdem tazminatını hak eden işçilerin kıdem günü hesabında, dikkate alınacak olan süreler ve dikkate alınmayacak olan süreleri Raporlu ve Ücretsiz İzinli Süreler Kıdem Tazminatında Dikkate Alınır Mı sorusunun cevabını anlatmaya çalışacağız.

Raporlu ve Ücretsiz İzinli Süreler Kıdem Tazminatında Dikkate Alınır Mı

Kıdem Tazminatı Hesaplanmasında Rapor Süreleri

4857 Sayılı İş Kanunu ve 1475 Sayılı Mülga Kanununda bu sorunun cevabı bulunmamaktadır. Ancak Yargıtay, çözümsüzlük durumunda verdiği kararlarıyla bu konuya açıklık getirmiştir. Buna göre, Yargıtay işçinin istirahat raporu olduğu sürenin bildirim süresine 6 (altı) hafta eklendikten sonra bulunan süreyi aşan kısmını işçinin kıdemine dahil etmemektedir. Ancak işçinin raporlu olduğu süre, ihbar süresini 6 (altı) hafta aşmamışsa bu süreler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalıdır.

Örneğin; 10 (on) haftalık istirahat raporu alan işçinin ihbar süresini 2 (iki) hafta olduğunu varsayarsak, işçi işten çıkarıldığında 2+6=8 (sekiz) haftadan sonra geri kalan 2 (iki) haftalık süre kıdeme dahil edilmemelidir.

Kıdem Tazminatı Hesaplanmasında Ücretsiz İzin Süreleri

İş sözleşmesinin askıda olduğu süreler, kıdem süresinden sayılmamaktadır. Buna göre, ücretsiz izin sürelerinde iş sözleşmelerinin askıda olduğu kabul edildiğinden dolayı bu süreler çalışma sürelerinden kabul edilmemektedir. Bu nedenle özellikle kadın sigortalılarının doğumdan sonraki 8 (sekiz) haftalık izinden sonraki kullanabileceği ücretsiz doğum izni kıdem süresinden sayılmayacaktır.

Kıdem Tazminatında Dikkate Alınacak Olan Süreler

  • İşçinin yıl içinde kullandığı ücretli yıllık izni
  • İşçilerin evlilik izni
  • Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri
  • İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler

Kıdem Tazminatında Dikkate Alınmayacak Süreler

İstirahat Raporlu ve ücretsiz izinli olunan süreler haricinde;

  • İş.ilerin Grevde geçen süreleri ve işçilerin Lokavtta geçen süreleri
  • İşçilerin ay içinde devamsızlık yaptığı süreler
  • İşçilere çeşitli sebeplerle ay içinde Ücret ödenmeyen süreler
  • Sigortalıların Çıraklıkta geçirdikleri süreler

Ücretsiz iznin kıdem tazminatını etkileyip etkilemeyeceği ile daha detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

NOT: Raporlu ve Ücretsiz İzinli Süreler Kıdem Tazminatında Dikkate Alınır Mı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Yorum Yazınız
Adınızı Giriniz