Raporlu İşçi İşten Çıkarılabilir Mi

1
668

Raporlu İşçi İşten Çıkarılabilir Mi hususu 4857 sayılı İş Kanununda “ İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı “ başlıklı 25. Maddesinde düzenlenmiştir.

Sağlık Sebepleri başlıklı 25/1. Maddesine göre Sağlık Nedeniyle İşverenin Fesih Hakkı; 3 madde ile özetlenmiştir.

  • İşçinin kusuru ile hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi
  • İşçinin kusuru olmaksızın hastalık veya kazaya uğraması, gebelik ve doğum nedeniyle devamsızlık da bulunması
  • İşçinin tedavi edilemeyecek hastalığa tutulması

Raporlu İşçi İşten Çıkarılabilir Mi

Yukarıdaki 3 maddede bahsedildiği gibi raporlu işçi işten çıkarılabilir ancak bunun belirli şartları vardır. Buna göre rapor alan işçiyi işten çıkarabilmek için, işçinin rapor süresinin ihbar süresini 6 hafta geçmesi gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanunundaki ihbar süreleri;

 – İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar için 2 hafta,
– İşyerindeki kıdemi 6 aydan 1,5 yıla kadar olanlar için 4 hafta,
– İşyerindeki kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olanlar için 6 hafta,
–  İşyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla olanlar için 8 haftalık sürelerdir.

Buna göre fesih için gereken bekleme süreleri;

– İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar için 2 hafta + 6 hafta = 8 haftalık,
– İşyerindeki kıdemi 6 aydan 1,5 yıla kadar olanlar için 4 hafta + 6 hafta = 10 haftalık,
– İşyerindeki kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olanlar için 6 hafta + 6 hafta = 12 haftalık,
– İşyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla olanlar için 8 hafta + 6 hafta = 14 haftalık

sürelerdir.

Bu feshin haklı sayılabilmesi için raporun kesintisiz olarak ihbar süresini 6 hafta aşmış olması şarttır. Ara verilmiş rapor sürelerinin toplamı belirtilen süreleri aşmış olsa da madde 25’ten fesih yapmak mümkün olmayacaktır.

Ayrıca hala raporu devam eden işçiye sözleşmesinin hangi sebebe dayanılarak, hangi tarihte feshedildiği açıkça yazılı bir şekilde noter kanalıyla bildirilmelidir.

SORU 1:

İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi nedenlerle almış olduğu rapor süresi bu sürelerin tespitinde dikkate alınacak mıdır?

CEVAP 1:

Hayır alınmayacaktır. Raporun başladığı gün itibariyle işçinin mevcut hizmet süresine göre 4857 sayılı İş Kanunu 17. maddesine göre bildirim öneli belirlenecek, alınan rapor süresi bu bildirim önelini 6 hafta aşıyorsa işverenin 4857 sayılı İş Yasasının 25-I. Maddesine göre sağlık nedenlerinden dolayı bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı doğacaktır.

SORU 2:

İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi nedenlerle İhbar süresini 6 hafta aşan bir raporunun olması durumunda işverenin bildirimsiz fesih hakkı ne zaman başlayacaktır?

CEVAP 2:

Rapor süresi içinde hizmet akitleri askıda olduğu için fesih hakkı da askıdadır. Dolayısıyla işverenin bildirimsiz fesih hakkı rapor süresinin bitimi ile başlayacak ve sonuç doğuracaktır. Ancak işçi ile yapılan sözleşme belirli süreli bir sözleşme ise ve sözleşme de rapor süresi içinde bitiyorsa ayrıca fesih hakkının kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.

NOT: Raporlu İşçi İşten Çıkarılabilir Mi konusu ile ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

1 YORUM

SORU SOR