Part Time Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı

0
567
Kısmi İstihdam ile çalışanların yani Part Time Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı var mıdır? Part time çalışanların Kıdem tazminatının hesaplanması tam zamanlı çalışan işçilere farklı mıdır?

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

İş Kanununun 13. Maddesine göre “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir”. Kastedilen ise, “iş yerinde tam süreli iş sözleşmesi yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır”. Bu durumda normal çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmişse, part time çalışanlar “30 saat ve daha az” çalışmalıdır.

Part Time Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin kıdem süreleri, tam süreli çalışan işçilerde olduğu gibi işçinin fiilen çalışmaya başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazandıran hallerden biri ile sona erdiği tarihe kadar geçen ve çalışmadığı günler de dahil edilmek suretiyle belirlenir. Bu nedenle kısmi süreli iş sözleşmeleri ile değişik işverenler yanında çalışan işçiler her iş sözleşmesi açısından ayrı ayrı kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.
Part time çalışanların ihbar tazminatı hakkı da, kıdem süresinin hesaplandığı şekilde hesaplanmalıdır.
ÖRNEK: Kubilay Demirbaş isimli sigortalı ayda 15 gün olmak üzere kısmi istihdam sözleşmesiyle part time çalışmaktadır. Part time çalışan bu sigortalının ilk işe giriş tarihinin 01.01.2015 ve işten ayrılış tarihinin 01.01.2017 olduğunu varsayalım. Kubilay Demirbaş’ın 2 yıllık çalışması için, hesaplanacak olan kıdem tazminatı yarım gün çalıştığı düşüncesiyle 1 yıllık olarak değil, tam gün çalışmış gibi 2 yıl olarak değerlendirilmelidir.
NOT: Part Time Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

SORU SOR