Part Time Çalışanlar Mesai Yapabilir Mi

0
609

Danışanlarımızdan Sami Bey’in “Part Time Çalışanlar Mesai Yapabilir Mi” sorusunu cevaplayalım.

SORU: Merhaba. ben bir mali müşavirlik bürosunda çalıyorum. İş yerimizden bir tanesi bordroyu hazırlarken tüm işçiler için 15’er saat fazla mesaiyi bordroya eklememizi belirtti. Ancak o iş yerinde emekliler ve part time sözleşme ile çalışanlar da mevcut. Bu kişiler de fazla mesai yapabilir mi? Bu aklıma takıldı. Teşekkür ederim

Part Time Çalışanlar Mesai Yapabilir Mi

Part Time Çalışanlar Mesai Yapabilir Mi sorusunun cevabı 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Bazı iş kolları vardır ki, bu iş yerlerinde her kim olursa olsun fazla mesai yapılamamaktadır.

Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler

Aşağıda sayılan işlerde fazla çalışma yaptırılamaz.

a) İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde,

b) Aynı Kanunun 69 uncu maddesinin l inci fıkrasındaki tanıma göre gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde (şu kadar ki, gündüz işi sayılan çalışmalara ek olarak bu Yönetmelikte öngörülen fazla çalışmalar gece döneminde yapılabilir),

c) Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında.

Yukarıda 3 madde de bahsedilen iş yerleri dışında kalan iş yerlerinde bazı sigortalılar fazla mesaiye kalamazlar.

Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler

Aşağıda sayılan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

a) 18 yaşını doldurmamış işçiler,

b) İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği iş yeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler,

c) İş Kanununun 88 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler,

d) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler.

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz.

Yukarıda bahsedildiği gibi part time sözleşme ile yani kısmi istihdam ile çalışan kişiler fazla mesaiye kalamazlar. Ancak, emekli olduktan sonra SGDP ile çalışan kişiler fazla mesaiye kalabilir, bunun için Kanun ve Yönetmeliklerde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

NOT: Hangi İşçilere Fazla Mesai Yaptırılamaz konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR