Özlük Dosyası Tutmama Cezası 2018

0
102

Özlük Dosyası Tutmama Cezası 2018 yılında değişiklik göstermiştir.

Bu yazımızda personellere ait özlük dosyasında bulunması gereken evrakları ve bunların bulundurulmaması halinde uygulanabilecek idari para cezalarını 4857 sayılı İş Kanununa dayanarak anlatacağız.

Özlük Dosyalarında Bulunması Gerekenler

Eleman İstek Formu İşe Başvuru Formu
Hizmet Sözleşmesi İşe Giriş Periyodik Muayene Formu
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi GSS Giriş Bildirgesi
SGK Sigortalı Bildirim Belgesi Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
Aile Durum Bildirimi Formu İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı
İkametgâh İlmühaberi Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
Referansları ve CV’ si Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi
Sağlık Raporu Kan Grubunu Gösterir Belge
Adli sicil kaydı Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler
Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli izin ile ilgili Dilekçe veya Formlar
Yıllık Ücretli İzin Cetveli Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar
2 adet vesikalık Fotoğraf Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi
Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari işlemler ve İş Kazası Bildirimi
İş Kazası Tutanağı İş yeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirimi Formu ÇSGB
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bilgi Formu SGK İşe izinsiz Gelmeme / İşe Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı
İstifa Dilekçesi İbraname
Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü’ne Verilecek Yazı Örneği
İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligat Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti

 

Madde 75 -İşçi Özlük Dosyası

“İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, düzenlemek zorunda olduğu her türlü belgeleri saklamak, istendiği zaman yetkili memurlara göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. 4857 sayılı İş Kanunun 75. Maddesine aykırı davranışların meydana gelmesi halinde ise 104. Madde hükümleri devreye girmektedir”

Özlük Dosyası Tutmama Cezası 2018

Madde 104- İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık

“Bu Kanunun 63. maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 68. maddesindeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçileri 69. Maddesine aykırı olarak geceleri yedi buçuk saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postaları değiştirmeyen, 71. Maddesi hükmüne aykırı hareket eden, 72. Maddesi hükümlerine aykırı olarak bu maddede belirtilen yerlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 73. Maddesine aykırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya aynı maddede anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden 74. Maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 75. Maddesindeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, 76. maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan işverene bin sekiz yüz elli üç (1853) TL para cezası verilir”

Kanun metninden de anlaşılacağı gibi, her işveren işçi özlük dosyası tutmakla mükelleftir ve işçi özlük dosyası tutmamanın cezası 2018 yılı itibariyle 1.853 TL‘dir.

NOT: Özlük Dosyası Tutmama Cezası 2018 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.