Ölüm Aylığı Alma Şartları Nelerdir

2
457

Ölüm Aylığı Alma Şartları Nelerdir ve Ölüm Aylığını Kimler Hangi Durumlarda Alabilir sorusu 5510 sayılı Kanunun 32. maddesinde düzenlenmiştir.

Ölüm Aylığı Alma Şartları Nelerdir ve Kimler Alabilir

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

  • En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
  • 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 (beş) yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
Ayrıca;

  • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
  • Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,

durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı olarak istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-a sigortalıları yani bir işverene bağlı olarak çalışanlar için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmayacaktır.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınacaktır.

Ayrıca, kendi nam ve hesabına (4/b li) çalışan yani bağkurlu olan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır

Ölüm aylığı, ölen sigortalının;

  • Eşine,
  • Kız ya da erkek Çocuklarına,
  • Anne ya da babasına,

bağlanır.

Eşine, çocuklarına ve Anne-Babasına ölüm aylığı bağlanmasının ayrı ayrı koşulları bulunmaktadır. 

Anne- Babaya ölüm aylığı bağlanma şartları ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanma şartları ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

NOT: Ölüm Aylığı Alma Şartları Nelerdir konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

2 YORUMLAR