Mavi kartlılar çalışma izni almalı mı

0
477
Danışanlarımızdan Tahsin Bey’in “Mavi kart sahibi olan bir kişiyi işe giriş yapacağız. Ama ne gibi belgeler gerekli. Mavi kartlılar çalışma izni almalı mı ? Bunun hakkında bilgi verir misiniz” sorusuna cevap vermeye çalışacağız.
Mavi kartı olanların SGK hakları ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Mavi kartlılar çalışma izni almalı mı

Mavi Kart, Türkiye Cumhuriyetince, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılan kişilere ve 3. dereceye kadar olan altsoylarına verilen resmi bir belgedir. Bu belge tüm kamu kurum ve kuruluşlarında resmi bir kimlik belgesi olarak da kullanılabilmektedir.
Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi uyarınca, Mavi Kart hamili kişiler, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanabilirler
MADDE 28: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları; millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.
Bu çerçevede; 5901 sayılı Kanunun 28. Maddesi kapsamında Mavi Kart almaya hak kazanmış bulunanların, yapılacak mesleğin icrasına ilişkin olarak ulusal mevzuatımızdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve özel kanunlarda yer alan hususlar saklı kalmak koşuluyla, 6735 sayılı Kanun hükümleri gereğince Bakanlığımızdan çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır. Mavi kart almaya hak kazananlara ilişkin çalışma izin talepleri de Bakanlığımızca karşılanmamaktadır.
NOT: Mavi kartlılar için çalışma izni alınmalı mı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR