İşten Çıkış Kodlarına Göre Kıdem Tazminatı

0
830

İşten Çıkış Kodlarına Göre Kıdem Tazminatı 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir.

İşten Çıkış Kodlarına Göre Kıdem Tazminatı

01-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

Kıdem Tazminatı Alamaz

02-Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

Kıdem Tazminatı Alamaz

03-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

Kıdem Tazminatı Alamaz

04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

Kıdem Tazminatı Alır

05-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

Kıdem Tazminatı Alır

08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

Kıdem Tazminatı Alır

09-Malulen emeklilik nedeniyle

Kıdem Tazminatı Alır

10-Ölüm

Kıdem Tazminatı Alır

11-İş kazası sonucu ölüm

Kıdem Tazminatı Alır

12-Askerlik

Kıdem Tazminatı Alır

13-Kadın işçinin evlenmesi

Kıdem Tazminatı Alır

14-Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

Kıdem Tazminatı Alır

15-Toplu işçi çıkarma

Kıdem Tazminatı Alır

16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

Kıdem Tazminatı Alamaz

17-İşyerinin kapanması

Kıdem Tazminatı Alır

18-İşin sona ermesi

Kıdem Tazminatı Alır

19-Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no’lu kod

Kıdem Tazminatı Alamaz

20-Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no’lu kod

Kıdem Tazminatı Alamaz

21-Statü değişikliği

Kıdem Tazminatı Alamaz

22-Diğer nedenler

Kıdem Tazminatı Alamaz

23-İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

Kıdem Tazminatı Alır

24-İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

Kıdem Tazminatı Alır

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

Kıdem Tazminatı Alır

26-Disiplin Kurulu kararı ile fesih

Kıdem Tazminatı Alamaz

27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

Kıdem Tazminatı Alır

28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

Kıdem Tazminatı Alır

29-İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

Kıdem Tazminatı Alamaz

30-Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no’lu kod

Kıdem Tazminatı Alamaz

31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında

Kıdem Tazminatı Alır

32-4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

Kıdem Tazminatı Alır

33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

Kıdem Tazminatı Alır

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

Kıdem Tazminatı Alır

35-6495 S.K nedeniyle devlet memurluğuna geçiş

Kıdem Tazminatı Alır

36- KHK İle İşyerinin Kapatılması

Kıdem Tazminatı Alamaz

37- KHK İle Kamu Görevinden Çıkarma

Kıdem Tazminatı Alamaz

 

NOT: Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

SORU SOR