İşsizlik Maaşı Alınırken Çalışılır Mı

0
354

İşsizlik Maaşı Alırken Çalışılır Mı

Önceki yazımızda işsizlik maaşının hangi durumlarda kesilebileceğini belirtmiştik. Konu ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda ise İşsizlik Maaşı Alınırken Çalışılır Mı ve İşsizlik Maaşı Alırken Çalışmaya Başlayanlar ile ilgili hususları anlatmaya çalışacağız.

İşsizlik Maaşı Alırken Çalışmaya Başlayanlar

İşsizlik maaşı alırken çalışılır mı sorusunun cevabı, evet olacaktır. Ancak İşsizlik ödeneği almakta iken, işe giren sigortalının işsizlik ödeneği kesilir. Ancak, yeni işini, işsizlik ödeneğine hak kazanamadan kaybeden sigortalı işsiz, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanmaya devam eder. Eğer, sigortalı işsiz, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalırsa, sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneğine hak kazanır. Bu durumda, yeni işsizlik ödeneği hak kazanma süresinin hesaplanmasında son üç yıl, bir önceki işsizlik ödeneğini tarihinden geriye gidemez.
ÖRNEK: 240 gün süreyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsiz. 120 gün işsizlik ödeneği aldıktan sonra, işe girer. 600 günden az prim ödemek suretiyle yeniden işsiz kalırsa, sigortalı işsizin alacağı işsizlik ödeneği süresi, 240-120=120 gündür. Sigortalı işsiz yeni işinde 600 gün prim ödeyerek işsiz kalırsa sadece yeni hak sahipliğinden doğan 180 gün işsizlik ödeneceğine hak kazanır.
Yargıtayın bir kararı şu şekildedir:  “4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. Maddesine göre, sigortalı, işsizlik maaşından yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girerse ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu kanunun öngördüğü şartları yerine getirmeden yeniden işsiz kalırsa daha önceden hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Anılan hüküm gereğince, işsizlik ödeneği alınırken çalışılan süreye isabet eden işsizlik ödeneğinin davalı kurumca istenebileceği gözetilerek, çalışılan. 5 günlük süreye isabet eden işsizlik ödeneğiyle faizi hesaplanarak bu miktardan davalının sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken…
Buna göre, çalışmayan başlayan işçi 15 gün içinde İşkur’a bu durumu bildirmelidir.
NOT: İşsizlik Maaşı Alınırken Çalışılır Mı konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

SORU SOR