İşbaşı Eğitim Programı İçin Gerekli Belgeler

0
1278

Önceki yazımızda işbaşı eğitim programı ile ilgili şartları belirtmiştik. Bu yazımızda ise İşbaşı Eğitim Programı İçin Gerekli Belgeleri maddeler halinde anlatmaya çalışacağız.

İşbaşı Eğitim Programı, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

İşbaşı Eğitim Programı İçin Gerekli Belgeler

   • Son ay ve geriye dönük 3 ayın SGK tahakkuk ve hizmet listeleri (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)
   • Firma Yetkilisine ait İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı örneği)
   • Vergi Levhası Fotokopisi
   • Herhangi Bir Kuruluşa Üye İse Bunu Belgelendirecek.
   • Dilekçe (İşveren Beyanı)(Kurumda Dolduracak.)
   • İşyeri Kaşesi.
   • Yetkili Kişiye Ait Kimlik Fotokopisi
   • İşyerinde Eğitimci Atanacak Kişinin Varsa Eğitici Belgesi ve İşe Giriş Bildirgesi
   • Firma Ön Talep Formu Üst Yazısı( Hazır Formatı Mevcut)
   • Ön Talep Formu (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)
   • İşveren Taahhütnamesi (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı), (işyerinin çalışan sayısını koruyacağını ve programa başlayacak kişiyi 60 gün istihdam edeceğine dair taahhüt)
   • Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı örneği) (İlde Şubesinin kuruluşunu gösterir),
   • Evrak takibi yapacak kişiye dair vekaletname ve imza sirküsü (verilen vekaletnamede İŞKUR’la yapılacak iş ve işlemlerin de bulunması şart)
   • Müracaatçı Firma Vakıf ise Vakıf Kuruluş Senedi (Aslı veya noter onaylı örneği)
   • Oda Kayıt Belgesi (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb. gibi) (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)
   • Faaliyet Belgesi (Son 1 yıl içinde alınmış Aslı veya noter onaylı örneği)

Stajyerin Hazırlaması Gereken Evraklar;

   • Nüfus cüzdanı fotokopisi
   • Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi
   • Vesikalık fotoğraf.
   • Programa Başlanılacak İş Tehlikeli İşlere Giriyorsa, Devlet Hastanesinden Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu
   • Zorunlu staj kapsamında başlanacaksa, üniversiteden zorunlu staj yaptıklarına dair belge
   • SGK yada E-Devletten Hizmet Dükümü çıktısı

İşbaşı Eğitim Programı başvurusunda istenilen evraklar bulunduğunuz ile göre değişiklik gösterebilir. Hazırlamanız gereken kesin evrak listesini bölgenizde bulunan İşkur birimlerinden isteyiniz.

NOT: İşbaşı Eğitim Programı İçin Gerekli Belgeler konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.