İş Arama İzni

0
881

İş Arama İzni ile ilgili detaylar 4857 sayılı İş Kanununun 27. maddesinde düzenlenmiştir.

İhbar Süreleri

4857 sayılı İş Kanunu 17. maddesine göre; iş sözleşmesinin feshedileceği zamandan belirli süreler öncesinde her kim- işçi ya da işveren- bu sözleşmeyi feshedecek ise bunu karşı tarafa haber vermelidir. Buna da ihbar süresi denmektedir.

Yani, İş yerindeki kıdemine göre işçisini işten çıkaracak olan işveren bunu işçisine haber vermelidir. Eğer işçiye işten çıkarılacağı önceden haber verilmezse işçiye tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Buna da ihbar tazminatı denir.

İşveren İşten Çıkaracağı Kişilere Ne Zaman Haber Vermelidir?

  • Çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta önce,
  • Çalışma süresi 6 ay ile 1,5 yıl arasında olanlar 4 hafta önce,
  • Çalışma süresi 1,5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta önce,
  • Çalışma süresi 3 yıldan fazla olanlar ise en az 8 hafta önce, bildirim yapmak zorundadır.

Örneğin; 5 aylık kıdemi olan işçiyi yukarıda belirtilen süreye uymaksızın işten çıkaran işveren, işçiye 2 haftalık ücretini peşinen vermek zorundadır.

İş Arama İzni

Yukarıdaki verdiğimiz bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren yeni iş arama iznini vermez ise ya da eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

Yani, işçinin saatlik ücreti 10 TL ise, iş arama izninde çalıştırılan işçilere bu çalışmaları karşılığında 20 TL ücret ödemek zorunda kalınacaktır.

NOT: İş Arama İzni konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.