İcra Kesintisine Agi Dahil Midir

0
4792

İcra Kesintisine Agi Dahil Midir sorusu 4857 sayılı İş Kanununda ve 6098 sayılı Borçlar Kanununda düzenlenmiştir.

İcra Kesintisine, icra dairesinden işverenlere gelen tebligat ile birlikte başlanmalıdır. Gelen bu tebligatta; “Alacağın tahsili için borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar ¼ nün haczine karar verilmiştir” denilmektedir.

İcra Kesintisine Agi Dahil Midir

4857 sayılı İş Kanun 35. Maddesinde, işçilerin maaşlarından haczedilebilecek miktarı belirlemiştir. Bu maddeye göre, nafaka borcu hariç her ne olursa olsun işçi maaşının en fazla dörtte biri kesilebilir. 

265 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, asgari geçim indiriminin yıllık tutarının, ücretlinin bir yıl boyunca faydalanacağı net menfaat olduğu ve net ücret üzerinden anlaşmak suretiyle çalışanların da asgari geçim indiriminden yararlanacakları belirtilmiştir.

Öte yandan, 6183 sayılı Kanunun “Haczedilemeyecek Mallar” başlıklı. 70. maddesinde haczedilemeyecek mallar belirtilmiş olup; “Kısmen Haczedilebilen Gelirler” başlıklı. 71. maddesinde ise aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirlerin kısmen haczedilebileceği, ancak haczedilebilecek miktarın üçte bir ile dörtte bir arasında olacağı vurgulanmıştır.

Kesinti Net Maaştan Mı Brüt Maaştan Mı Yapılır?

Gelir İdaresi ücretlilere ödenen asgari geçim indirimi tutarlarının alınmaktan vazgeçilen gelir vergisi tutarı olduğunu belirterek, asgari geçim indirimi tutarlarının ücret kapsamında değerlendirilemeyecek olması nedeniyle net ücret veya net asgari ücret tutarına ilave edilmemesi gerektiği yönünde görüş vermektedir.

Yukarıda bahsedilen kanunlar ile benzeri kanunlarda yer alan, rakamsal ölçütlerle ikramiye ve kıdem tazminatı gibi unsurların tespitinde agi tutarları. Ücret olarak değerlendirilmediğinden, söz konusu tutarların asgari net ücret veya net ücret tutarına ilave edilmesi mümkün değildir.

ÖRNEK: Asgari ücret alan bir sigortalının maaşına icra geldi ise, bu icra kesintisi şöyle hesaplanır.

Asgari brüt ücret: 2.029,5 TL

Bekar için asgari net ücret: 1.603,12 TL

Agi olmadan asgari net ücret: 1.450,91 TL

Kesilecek icra tutarı: 1.450,91 / 4 = 362,72 TL

NOT: İcra Kesintisine Agi Dahil Midir konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz