Emekli Maaşları Neden Düşük

0
570
Emekli aylıklarının belirlenmesinde 3 reform dönemi önemlidir. Bunlar; 31.12.1999 öncesindeki  dönem, aylık bağlama oranının, en yüksek olduğu dönemdir. 01.01.2000-01.10.2008 arasındaki dönem, aylık bağlama oranı, İlk 3600 gün için yüzde 3,5; 3600 günden sonraki her 360 gün için % 2 ve 9000 günden sonraki her 360 gün için ise yüzde 1,5 oldu.

01.10.2008 tarihinden sonraki dönem, aylık bağlama oranının en düşük olduğu dönemdir. Aylık bağlama oranı, 1.10.2008 sonrasında her yıl için  % 2 olarak sabitlendi.

Emekli Maaşları Neden Düşük

ABO Oranlarının Düşürülmesi

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık hesaplanması esnasında ABO en fazla %90 olarak hesaplanmaktadır. Oysa eski Kanunlara göre ABO farklı hesaplanmaktadır.

SSK’lılar Yönünden:

1999 ve öncesi dönem için 5000 güne göre ABO %60 olarak alınırken ve 5000 günden fazla her 240 gün için %1 arttırılırken; 2000 yılından itibaren ise sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 gününün her 360 günü için %3,5; sonraki 5400 günün her 360 günü için %2 ve daha sonraki her 360 gün için %1,5 olarak hesap edilmekteydi.

Bağkurlular Yönünden:

1999 ve öncesi dönem için 27 yılın ABO’su %70 olarak alınırken ve 25 yıldan fazla her 240 yıl için %1 arttırılırken; 2000 yılından itibaren ise toplam sigortalılık süresinin ilk 10 yılının her yılı için %3,5; sonraki yıllar içinse her yıl için %2 ve 25 yıldan fazla her yıl için %1,5 olarak hesap edilmekteydi.

Güncelleme Katsayısının Düşürülmesi

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık hesaplaması esnasında güncelleme katsayısı hesaplanırken GSYİH’nin %70’i alınırken, reform sonrasında GSYİH’nin artık %30’u dikkate alınmaktadır.

Görüleceği üzere hem ABO’nun düşük hesaplanması hem de ABO’ya üst sınır getirilmesi hemde güncelleme katsayısının %70’den %30’a düşürülmesi nedeniyle aylık hesaplanmasına esas veriler daha düşük oranda belirlendiğinden 01.10.2008 tarihinden sonra hesaplanan aylıklar, eski Kanunlara göre hesaplanan aylıklara nazaran daha düşük çıkmaktadır.

NOT: Emekli Maaşlarının hesaplanması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
NOT: Emekli Maaşları Neden Düşük konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

SORU SOR