Doğum Yapan Kadınlara Yarım Zamanlı Çalışma Ödeneği

0
614

Doğum Yapan Kadınlara Yarım Zamanlı Çalışma Ödeneği ve Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı, 10.02.2016 tarihinde 4857 sayılı İş Kanununun 74. maddesine eklenmiştir.

Doğum Yapan Kadınlara Yarım Zamanlı Çalışma Ödeneği Şartları

  • Doğum tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildiriminde bulunmuş olması,
  • 4857 Sayılı Kanunun 63. maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması (haftada 22,5 saat),
  • Çalışan yarı zamanlı çalışmaya başlamak için iş yerine bir ay öncesinden bildirimde bulunmak zorundadır. İşverenin çalışanın bu talebi reddetme hakkı bulunmamaktadır.
  • Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir. Başvuruda gecikilen süre için doğum sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.
  • Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenmez.

Doğum Yapan Kadınların Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı

Doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde;

1- Birinci doğumda 60 gün,

2- İkinci doğumda 120 gün,

3- Sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle,

haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

Çoğul doğum halinde bu sürelere otuzar gün eklenir.

Bu kez;

1- Birinci doğumda 90 gün,

2- İkinci doğumda 150 gün,

3- Sonraki doğumlarda ise 210 gün süreyle,

haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

Çocuğun engelli doğması halinde bu süre 360 gün olarak uygulanır.

4857 sayılı İş Kanunu md. 63 gereğince haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Yarı zamanlı çalışma hakkı ve yarım çalışma ödeneği alabilmek için işçilerin haftalık çalışma süresinin yarısını fiilen çalışmaları gerekmektedir.

Bilindiği gibi 4857 sayılı Kanun md. 74 gereğince kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanılan süre içerisinde süt iznine ilişkin bu hükümler uygulanmayacaktır.

Yarım Zamanlı Çalışma Ödeneği Ne Kadardır

İşçiye, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir.

Ödenek süresi, 4857 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. Yani haftada en çok 22,5 saat.

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde aylık olarak ödenir.

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. 2017 yılı için bu rakam 59,25 TL olacaktır.

NOT: Doğum Yapan Kadınlara Yarım Zamanlı Çalışma Ödeneği konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR