Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Farkları

2
623

Belirli süreli sözleşmeler 4857 sayılı İş Kanunu Madde 11’de; “Belirli süreli işlerde, belirli bir işin tamamlanması ve belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ve işçi arasında yapılan yazılı iş sözleşmeleridir” denilmektedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Farkları

  • Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Örneğin; işveren en tehlikeli ve zor işleri belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan kişilere yaptıramaz.
  • Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, ödenecek ücret ve paraya ilişkin menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir.
  • Herhangi bir çalışma şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır.

Bu hüküm özellikle kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izne hak kazanma açısından gerekli sürenin belirlenmesinde önem kazanır.

  • Belirli süreli iş sözleşmeleri hiç bir şekle tabi değilken, belirli süreli iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılması zorunludur.
  • Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. İş yerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun bir işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi En Fazla Ne Kadar Olur

İş Kanunu md.11’de: “Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.” denilmektedir. Süre bitiminde taraflardan herhangi birinin yenilemek istediğinin beyanı ile sözleşmenin yenilenmesi söz konusu olabilir. Belirli süreli sözleşmeler en fazla 1 kez yenilenebilir. Sözleşme ilk kez yapılırken onu geçerli kılan şartlar ne ise yenilenirken de aynı şartların varlığına dikkat edilmelidir. Aksi durumda belirsiz süreli olarak dikkate alınır. Birden fazla yenilenme durumunda ise “esaslı neden” aranmaktadır. Esaslı nedene dayandırılarak üst üste yenilenen sözleşmeler belirli olma özelliğini korurlar.

Özel Eğitim Kurumlarında, Öğretmen, Usta Öğretici Unvanlarıyla Çalışanların Durumu

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre, Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır.  Bu sözleşmeler her yıl en az bir yıl olarak yenilense bile zincirleme sayılamayacaktır.

Mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir yıldan daha az bir süre için de iş sözleşmesi yapılabilir.

NOT: Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Farkları konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

2 YORUMLAR

SORU SOR