2019 Asgari Ücret

0
1232

2019 Asgari Ücret asgari geçim indirimi dahil net 2.020,91 TL olmuştur.

2019 Asgari Ücret

Brüt Asgari Ücret 2.558,40
SGK İşçi Primi 358,18
İşsizlik İşçi Primi 25,58
Gelir Vergisi 326,20
Damga Vergisi 19,88
Agi 191,88
Net Ücret 1.829,03
Agi Dahil Net Ücret 2.020,91

İşveren Maliyeti

Asgari ücretin işvereni ilgilendiren kısmı ise işçilerin işverene maliyeti meselesidir. Yeni asgari ücret ile asgari ücretli işçilerin işveren maliyeti %5 hazine indirimi uygulanmış ve uygulanmamış olarak aşağıdaki gibi olacaktır.

İşveren Maliyeti Teşviksiz
SGK İşveren Primi 524,47
İşsizlik İşveren Primi 51,17
Toplam İşveren Maliyeti 3.134,04

 

İşveren Maliyeti Teşvikli
SGK İşveren Primi 396,55
İşsizlik İşveren Primi 51,17
Toplam İşverne Maliyeti 3.006,12

 

Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Yapılan hesaplamalara bekar işçinin elde edeceği (152,21) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01. 09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

2018 yılı asgari geçim indirimi tutarları ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz

NOT: 2019 Asgari Ücret konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.