2017 Asgari Ücretli İşçinin İşverene Maliyeti

0
1332

2017 Asgari Ücretli İşçinin İşverene Maliyeti hususunu bu yazımızda anlatmaya çalışacağız.

Asgari ücretli olarak çalışmanın brüt karşılığı 2017 yılı itibariyle 1.777,5 TL’dir. Ancak işverenlerin ödedikleri ücret şüphesiz sadece bu ücretle bitmemektedir. Asgari ücretin brüt tutarının yanı sıra işverenleri bekleyen Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin toplam miktarı aşağıdaki gibidir.

2018 yılı itibariyle asgari ücretli çalışanın işverene toplam maliyetinin ne olacağı ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

2017 Asgari Ücretli İşçinin İşverene Maliyeti

ASGARİ ÜCRET

 2017

        
BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK İŞÇİ PAYI  (%14) 248,85
İŞSİZLİK İŞÇİ PAYI  % 1 17,78
GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.510,87
GELİR VERGİSİ TUTARI %15 226,63
DAMGA VERGİSİ 13,49
TOPLAM KESİNTİ 506,75
NET ASGARİ ÜCRET (AGİ Hariç) 1.270,75
AGİ (Bekar/Çocuksuz) 133,31
NET ÜCRET (AGİ Dahil) 1.404,06

 

İŞVEREN İŞÇİLİK MALİYETİ

İşverenin işçilik maliyeti; işçiye ödenen brüt ücret ve işveren SGK ve İşsizlik Sigortası katılım paylarından oluşmaktadır.

Prime tabi kazançlar (PEK) için bir üst limit belirtilmiş olup, ücretin bu limiti aşan kısmı için işçi ve işveren katkı payı söz konusu değildir.

ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ

İŞVEREN MALİYETİ

2017

BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK İŞVEREN PAYI/Asgari (%15,5) 275,51
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 )

35,55

İŞVEREN MALİYETİ

2.088,56

İŞVEREN MALİYETİ (100,00 TL HAZİNE DESTEĞİYLE)* 1.988,56

 

PRİME TABİ MAKSİMUM ÜCRETİN MALİYETİ

SGK primlerinin hesaplandığı Prime Esas Kazançların üst limiti yani SGK Matrahı Tavanı da bu yıl için Asgari Ücretin 7,5 katı olarak hesaplanacak. Asgari Ücretin 1777,50 olarak belirlenmesiyle SGK tavan ücret maliyeti aşağıdaki gibidir.

SGK primlerinin hesaplandığı Prime Esas Kazançların üst limiti yani SGK Matrahı Tavanı da bu yıl için Asgari Ücretin 7,5 katı olarak hesaplanacak. Asgari Ücretin 1777,50 olarak belirlenmesiyle SGK tavan ücret maliyeti aşağıdaki gibidir.

İŞVEREN PAYI

2017

PRİME TABİ MAKSİMUM LİMİT 13.331,40
SGK İŞVEREN PAYI/Maksimum Limit  (%15,5) 2.066,34
İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI ( % 2 ) 266,63
ÖDENECEK TOPLAM PRİM 2.332,97
İŞVEREN TOPLAM MALİYET (Mak. Ücret+Prim) 15.664,37


NOT: 2017 Asgari Ücretli İşçinin İşverene Maliyeti konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR