2009-37 Sigortalılık İşlemleri Genelgesi

0
58

2009-37 Sigortalılık İşlemleri Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

2009-37 Sigortalılık İşlemleri Genelgesi

2.2.1- Hizmet Akdine Tabi Çalışanlar

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı
sayılabilmek için sigortalının işveren veya işveren vekili ya da alt işveren tarafından işe
alınıp, hizmet akdine tabi çalıştırılması gerekmektedir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olanların
çalışmalarının hizmet akdi olarak değerlendirilmesinde, 818 sayılı Borçlar Kanununun hizmet akdine ilişkin hükümleri ile 4857 sayılı İş Kanunundaki iş sözleşmesine ilişkin hükümlere göre işlem yapılacak olup, bir kimsenin hizmet akdine tabi sigortalı sayılması için işverenler arasında hizmet akdi bağının bulunması, yani kişinin işveren, işveren vekili veya alt işveren tarafından işe alınarak ona ait iş yerinde çalıştırılması gerekmekte, bu şartların bulunmadığı hallerde sigortalı sayılması mümkün bulunmamaktadır.

Derneklerde seçimle iş başına gelenler, ücret alsalar bile, çalışmalarında hizmet akdi
unsurları bulunmadığından sigortalı sayılamazlar.

2.2.2- İşçi Sendikaları ve Konfederasyonları İle Sendika Şubelerinin Başkanlıkları ve Yönetim Kurullarına Seçilenler

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile 2821 sayılı
Sendikalar Kanununun 29 uncu maddesine göre işçi sendikaları ve konfederasyonları ile
sendika şube başkanlığına ve yönetim kurullarına seçilenlerden kendi istekleri ile çalıştıkları
işyerlerinden ayrılarak bu görevlerini sürdürenler 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle sigortalı
sayılmışlardır.

2821 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince sendika şube başkanlığı ve yönetim
kurulu üyeliğine seçilip işyerlerinden ayrılmadan bu görevlerini sürdürenler işyerlerindeki
çalışmalarından dolayı sigortalı sayılacaklarından bunların bildirimleri işverenleri tarafından
yapılmaya devam edilecektir.

2008 yılı Ekim ayı başından sonra sendika şube başkanı veya yönetim kuruluna
seçilenlerden görevlerinden ayrılanların sigortalılıkları, seçildikleri tarih itibariyle
başlatılacaktır. 2008 yılı Ekim ayı başından önce bu görevi yapmakta olanlardan sendikalar
tarafından bildirilenlerin sigortalılıkları devam ettirilecek, bildirilmemiş olanların ise
sigortalılıkları 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle başlatılacaktır.

Sendika şube başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilmeleri nedeniyle sigortalı
sayılanlar hakkında 5510 sayılı Kanunda işverenlere verilen yükümlülükler, Kanunun 12 nci
maddesi gereğince işçi sendikaları ve konfederasyonları tarafından yerine getirilecektir.

2009-37 Sigortalılık İşlemleri Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

SORU SOR