2008-87 Kısa Vadeli Sigorta Uygulama Genelgesi

0
195

2008-87 Kısa Vadeli Sigorta Uygulama Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız

2008-87 Kısa Vadeli Sigorta Uygulama Genelgesi

Bilindiği üzere, ülkemizin taraf olduğu ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin kısa
vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümleri, yalnızca hizmet akdine tabi olarak çalışanları kapsamakta olup, bağımsız çalışanlar ve memurlar kısa vadeli sigorta kolları hükümlerine
taraf tutulmamışlardır. Diğer bir ifade ile ikili sözleşmelerin kısa vadeli sigortalara ilişkin hükümleri 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlardan sadece. 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış, diğer kanunlar ve bu kanunlara tabi olanlar kısa vadeli
sigorta uygulamalarından bağışık tutulmuşlardır.

Sigortalı sayılanlara ilişkin 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiş ve hizmet akdine tabi çalışanlar bu fıkranın (a) bendinde tanımlanmıştır. 5510 sayılı Kanunla girilen yeni süreçte sosyal güvenlik sözleşmelerinin kısa vadeli sigortalar ve
istisnai olarak mevzuat belirlemeye ilişkin hükümleri sadece bu Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan sigortalılara uygulanacak, bunun dışındaki söz konusu fıkranın (b) bendi kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar (Azerbaycan, Gürcistan ve Lüksembourg’da faaliyetine devam edecek bağımsız çalışanlar hariç) ile (c) bendi kapsamında devlet memuru statüsünde çalışanlara uygulanmayacaktır.

Bu itibarla, ikili sözleşmelerde belirlenen mevzuata tabi olma formülerleri, ilgili sözleşmenin öngördüğü usullerde (Almanya için AT/1, Avusturya için TR/A 1, Belçika için TB.1,Hollanda için CE 1, Fransa için SE 208-01 TF vb.), işverenleri tarafından geçici bir süre için akit ülkeye gönderilenler, uluslararası nakliyat işinde, elçilik, konsolosluk, misyon ve benzeri yerlerde hizmet akdine tabi çalışanlar ile akit taraflardan birinin bayrağını taşıyan gemilerde veya akit ülkenin limanlarında çalışanlar için düzenlenecek olup, Kanunun 4.  Maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında sayılan sigortalılar için düzenlenmeyecektir.

506 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi halen yürürlükte bulunduğundan bu kanunla kurulmuş sandıklara tabi olarak çalışanların sözleşmeli bir ülkede geçici olarak görevlendirilmeleri halinde bunlar için de mevzuata tabi olma belgesi düzenlenecektir. Ancak bu çalışanlara belge düzenlemek bu sandıkların ilgili ülke ile yapılmış sözleşme kapsamında bulunması koşulu ile gerçekleştirilecektir.

2008-87 Kısa Vadeli Sigorta Uygulama Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

SORU SOR