2008-77 Engelli İşçi Teşviki Genelgesi

0
215

2008-77 Engelli İşçi Teşviki Genelgesi tamamına ulaşmak için tıklayınız.

2008-77 Engelli İşçi Teşviki Genelgesi

1- Genel Açıklamalar:

Bilindiği üzere, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30. Maddesinin 10 uncu fıkrasında, Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üstünde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştıran işverenlerin kontenjan fazlası işçiler için özürlü ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya çalışma gücünü % 80’den fazla kaybetmiş özürlüyü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin % 50’sinin kendilerince, %. 50’sinin ise Hazinece ödeneceği hükme bağlamış ve söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar devredilen. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 5/12/2003 tarihli, 16-303 Ek sayılı ve 9/3/2005 tarihli, 16-331 Ek sayılı Genelgeleri ile açıklanmıştır.

Bu defa, 4857 sayılı İş Kanununun 30. Maddesi, 26/5/2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2. Maddesi ile değiştirilmiş olup, anılan maddenin; birinci fıkrasında;

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.”

dördüncü fıkrasında;

Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

2008-77 Engelli İşçi Teşviki Genelgesi tamamına ulaşmak için tıklayınız.

SORU SOR